Standpunten

Afvalstoffenbelasting

In 2015 is in Nederland de afvalstoffenbelasting ingevoerd op verbranden en storten. In het belang van een gelijkwaardig speelveld heeft de Vereniging Afvalbedrijven vanaf het begin gepleit voor eenzelfde heffing op Nederlandse restafval dat wordt geëxporteerd en in het buitenland wordt verbrand of - als sorteerresidu - wordt gestort. Dit voorkomt weglekken van recyclebaar afval en restafval naar het buitenland, terwijl het daar op een laagwaardiger niveau wordt verwerkt. Wij zijn tevreden dat deze bepleite ‘buitenlandheffing’ in 2019 is ingevoerd.

Behalve als extra bron van inkomsten voor de staatskas, heeft de overheid met de afvalstoffenbelasting de intentie het belastingstelsel te vergroenen. De belasting moet scheiden en recyclen bevorderen waardoor de hoeveelheid restafval afneemt.

Van vergroenen is echter niet altijd sprake. De Nederlandse sorteer- en recyclingindustrie betaalt immers mee aan de afvalstoffenbelasting. Bij sorteer- en recyclingprocessen komen residustromen vrij, die moeten worden gestort of verbrand. Niet alleen stijgen daardoor de prijzen, ook wordt het fiscaal aantrekkelijk om recyclebare stromen naar het buitenland te sturen. Verder worden hernieuwbare grondstoffen hiermee duurder dan primaire grondstoffen, wat een averechts effect heeft op de circulaire doelstellingen.

De importheffing die het kabinet per 2020 heeft ingevoerd versterkt dit effect. Door een drempel op de import op te werpen, is dat kans groot dat het afval in het land van herkomst wordt gestort. Daarbij komt methaan vrij, wat beduidend schadelijker is dan CO₂ (1 ton methaan staat gelijk aan 25 ton CO₂). Ook de CO2-heffing die in 2021 wordt ingevoerd, maakt de setor niet duurzaam. Afvalenergiecentrales kunnen hun eigen productieproces niet efficiënter inrichten om minder CO2 te produceren. AEC’s hebben immers weinig tot geen invloed op het restafval dat ze ontvangen. Wel kunnen ze bijdragen aan vermeden emissies in de keten. Door elektriciteit, warmte en CO2 uit de sector te benutten bij productieprocessen van derden, wordt bespaard op energieopwekking door fossiele brandstoffen. Lees meer hierover bij ons standpunt over CO2-emissiehandel / CO2-heffing.

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn

Nieuwsbericht

23 juni 2020 Jaarbericht 2019 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2019. “Terugblikken op 2019 voelt nu een beetje vreemd”, zegt...

Nieuwsbericht

19 december 2019 Importheffing op buitenlands afval gaat door
Nederland kent per 1 januari aanstaande een importheffing op buitenlands afval. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer zijn akkoord gegaan...

Nieuwsbericht

14 november 2019 Nu te weinig tijd voor invoering van alternatieve CO₂-plan afvalsector
Het is het kabinet helaas niet gelukt om nu het alternatieve plan van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) voor CO₂-reductie opgenomen te...

Nieuwsbericht

4 november 2019 Berekening kabinet onvolledig: CO₂-reductie importheffing te rooskleurig voorgespiegeld
Invoeren van een importheffing op buitenlands afval levert minder CO₂-besparing op dan het kabinet had gedacht. Dit blijkt uit een...

Nieuwsbericht

24 oktober 2019 Alternatief voor importheffing op buitenlands afval
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) wil graag snel met het kabinet om tafel voor het bespreken van een alternatief plan voor de...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Importheffing is juridisch erg wankel’
De importheffing die het kabinet wil invoeren, is in strijd met Europese regelgeving. Dat concludeert afvalrecht-expert Ron Laan. Een...

Artikel

27 september 2019 Importheffing: duurzame warmte en CO₂-reductie stokt
De door het kabinet beoogde importbelasting zal niet alleen forse sporen achterlaten op de afvalsector, maar ook op bedrijven daarbuiten...

Artikel

19 september 2019 Importbelasting tast Europese afvalmarkt aan
Een importbelasting zal de afvalmarkt in Noordwest-Europa ontregelen, vrezen recyclingmanagers in Duitsland en Groot-Brittannië. Niet...

Artikel

17 september 2019 Importheffing trekt wissel op recycling
De beoogde importbelasting op buitenlands afval heeft nadelige gevolgen voor de recycling in ons land. De heffing maakt recycling...

Importheffing levert zeer beperkte CO₂-winst

Artikel

12 september 2019 Importbelasting levert ons land amper CO₂-winst op
Het kabinet wil met een importheffing op buitenlands afval aanvullende CO₂-reductie boeken. Maar het plan levert niet of nauwelijks...

Persbericht

1 juli 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO₂-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer...

Artikel

19 december 2018 Naar een waterdichte buitenlandheffing
Komende jaarwisseling treedt een volwaardige buitenlandheffing in werking. Exporteurs betalen dan hetzelfde tarief als de binnenlandse...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde