Standpunten

Afvalstoffenbelasting

In 2015 is in Nederland de afvalstoffenbelasting ingevoerd op verbranden en storten. In het belang van een gelijkwaardig speelveld heeft de Vereniging Afvalbedrijven vanaf het begin gepleit voor eenzelfde heffing op Nederlandse restafval dat wordt geëxporteerd en in het buitenland wordt verbrand of - als sorteerresidu - wordt gestort. Dit voorkomt weglekken van recyclebaar afval en restafval naar het buitenland, terwijl het daar op een laagwaardiger niveau wordt verwerkt. Wij zijn tevreden dat deze bepleite ‘buitenlandheffing’ in 2019 is ingevoerd.

Behalve als extra bron van inkomsten voor de staatskas, heeft de overheid met de afvalstoffenbelasting de intentie het belastingstelsel te vergroenen. De belasting moet scheiden en recyclen bevorderen waardoor de hoeveelheid restafval afneemt.

Van vergroenen is echter niet altijd sprake. De Nederlandse sorteer- en recyclingindustrie betaalt immers mee aan de afvalstoffenbelasting. Bij sorteer- en recyclingprocessen komen residustromen vrij, die moeten worden gestort of verbrand. Niet alleen stijgen daardoor de prijzen, ook wordt het fiscaal aantrekkelijk om recyclebare stromen naar het buitenland te sturen. Verder worden hernieuwbare grondstoffen hiermee duurder dan primaire grondstoffen, wat een averechts effect heeft op de circulaire doelstellingen.

De importheffing die het kabinet wil introduceren versterkt dit effect. Door een drempel op de import op te werpen, is dat kans groot dat het afval in het land van herkomst wordt gestort. Daarbij komt methaan vrij, wat beduidend schadelijker is dan CO₂ (1 ton methaan staat gelijk aan 25 ton CO₂).

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn

Persbericht

1 juli 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO₂-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer...

Artikel

19 december 2018 Naar een waterdichte buitenlandheffing
Komende jaarwisseling treedt een volwaardige buitenlandheffing in werking. Exporteurs betalen dan hetzelfde tarief als de binnenlandse...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde