Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 10 juli 2018

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepubliceerd

Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om met richtinggevende keuzes te komen. Daarna kunnen de partijen de hoofdlijnen uitwerken in concrete en bindende afspraken.

Bijdrage sector: warmtelevering en hergebruik van afgevangen CO₂

In 2023 kan de beschikbare afvalwarmte van de sector groeien tot 32 Petajoule. Dit komt overeen met het gemiddelde gasverbruik van 700.000 huishoudens. Deze warmte kan worden gebruikt voor de verwarming van bijvoorbeeld huizen, kassen en bedrijven. Op termijn kan de sector jaarlijks minimaal 4 megaton CO₂ afvangen. Hiermee kan onder meer de glastuinbouwsector een aanzienlijke CO₂-reductie realiseren. Erkenning voor deze bijdrage aan het klimaatvraagstuk is een belangrijk aandachtspunt voor de sector.

Robbert Loos - Directeur Vereniging Afvalbedrijven:

'We maken ons sterk voor nauwe samenwerking met partners in de keten. Door samen te werken, kunnen we een forse CO₂-reductie realiseren.'

Voor de Vereniging Afvalbedrijven is ketensamenwerking van groot belang. Voor de sector liggen kansrijke mogelijkheden voor CO₂-besparing buiten de poort. Enerzijds door warmte te leveren aan anderen, anderzijds door het vrijkomende CO₂ af te vangen en bij een andere sector af te zetten. “We maken ons sterk voor nauwe samenwerking met partners in de keten. Door samen te werken, kunnen we een forse CO₂-reductie realiseren”, zegt directeur Robbert Loos.

De Vereniging Afvalbedrijven praat mee over het Klimaatakkoord en neemt deel aan de werkgroep ‘25% transitie en opbouw’, onderdeel van de sectortafel Industrie. De werkgroep wordt gevormd door 1.300 bedrijven die samen goed zijn voor 25 procent van de industriële CO₂-uitstoot.

Robbert Loos

Contactpersoon
Robbert Loos

Robbert Loos op LinkedIn

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Afvalbranche strijdt volop mee tegen klimaatverandering

Klimaat

Klimaat