Nieuws

Persbericht - 1 maart 2024

Bedrijven moeten ook ‘Aan de bak’

Inzamelaars starten campagne voor twee afvalbakken

Het is klaar met alles in één afvalbak gooien. Net als thuis moeten ook bedrijven hun afval goed scheiden. En stoppen met alles in de bak voor restafval te doen. Dus minimaal twee bakken en niet één. Inzamelaars van bedrijfsafval, de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) starten de campagne ‘Aan de bak’. Nieuwe bedrijfsklanten krijgen voortaan een aanbod voor tenminste twee gescheiden afvalstromen. Directeur Collection & Operations van PreZero, Iwan te Winkel, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, Boris van der Ham, en voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, gingen op 1 maart ‘aan de bak’ bij het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Thuis is het scheiden van afval al heel normaal. Maar op het werk en in de sportkantine is dat nog niet zo gewoon. Dat kan veel beter. Door afvalscheiding vergroot je het hergebruik van materialen en behoud je waardevolle grondstoffen. Afvalinzamelaars GP Groot, Meerlanden, REMONDIS Nederland, Renewi, PreZero, Van Kaathoven en Veolia en ondernemersorganisatie voor de transport- en logistieksector TLN slaan de handen ineen.

Iwan te Winkel (voorzitter Afdeling Inzameling bij Vereniging Afvalbedrijven en directeur Collection & Operations bij afvalinzamelaar PreZero), Boris van der Ham (voorzitter Vereniging Afvalbedrijven) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) scheiden bedrijfsafval bij het Spoorwegmuseum in Utrecht. Inzamelaars en vervoerders van bedrijfsafval, aangesloten bij Vereniging Afvalbedrijven en Transport en Logistiek Nederland starten op 1 maart de campagne ’Aan de bak’. Het doel is om restafval uit de kantoren, winkel- en dienstensector (KWD-sector) te halveren (foto: Fotopersbureau Dijkstra / Cor Salverius).

“Ons doel is dat het scheiden van afval buitenshuis, op kantoor, school, sportveld of winkel net zo gewoon wordt als thuis”, zegt Iwan te Winkel, voorzitter van de Afdeling Inzameling bij Vereniging  Afvalbedrijven en directeur Collection & Operations bij afvalinzamelaar PreZero, “We stimuleren dat  afval beter wordt gescheiden, zodat we van deze schone afvalstromen weer grondstoffen voor nieuwe materialen en producten kunnen maken. Dat is goed voor ons milieu en je portemonnee.”

Halvering restafval

De kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) produceert ruim 5 miljoen ton afval per jaar. Ongeveer de helft wordt gerecycled. Zo’n 2 miljoen ton daarvan wordt nu nog als restafval ingezameld en verwerkt. De Vereniging Afvalbedrijven sluit zich aan bij de ambitie van het demissionair kabinet om de hoeveelheid restafval uit de KWD-sector terug te brengen tot 1 miljoen ton per jaar. Afvalbedrijven kunnen dit afval duurzaam verwerken en zo de overgang naar de circulaire economie versnellen.

Wettelijke scheidingsplicht

De Vereniging Afvalbedrijven heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd de samenwerking tussen de inzamelaars en de afspraken met hun bedrijfsklanten vanuit mededingingsoogpunt te toetsen. De ACM oordeelt dat het initiatief van de inzamelbedrijven aansluit bij de wettelijke scheidingsplicht. Die geldt voor (vrijwel) alle bedrijven die afval aanleveren en draagt bij aan een duurzame economie.
Inzamelbedrijven aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven hebben hierover duidelijke afspraken gemaakt. Nieuwe klanten die meer dan 240 liter bedrijfsafval per week aanleveren, krijgen een contract aangeboden voor  minimaal twee gescheiden afvalstromen. Het gaat dan bijvoorbeeld om restafval en minimaal één andere afvalstroom zoals gft, plastic of papier/karton.

Van één naar twee, drie of vier bakken?

”Thuis gebruiken we drie, vier en soms zelfs vijf kliko’s om afval te scheiden. Op het werk staat er gemiddeld één afvalbak. Als een gemeente, school of bedrijf in de kantine of bij het koffieapparaat een extra bak zet voor organisch afval en een papierbak bij de printers, dan helpt dat al enorm”, vult Te Winkel aan. Deelnemers aan de bedrijfsafvalcampagne Aan de bak zijn: afvalinzamelaars GP Groot, Meerlanden, REMONDIS Nederland, Renewi, PreZero, Van Kaathoven en Veolia, en ondernemersorganisatie voor de transport- en logistieksector TLN.

Jeroen Stein

Contactpersoon
Jeroen Stein

Jeroen Stein op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen