Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 28 oktober 2019

Goed nieuws voor matrasrecycling: consument is bereid te betalen voor recyclen matras

Bijna helft consumenten is bereid 10 euro of meer te betalen voor recyclen matras, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Dat is goed nieuws voor matrasrecycling. Leden van de Vereniging Afvalbedrijven, zoals Renewi en RetourMatras, werken hard om de businesscase rond te krijgen. Het is belangrijk dat matrassen gescheiden worden ingezameld en gerecycled. Op die manier kunnen we de materiaalkringloop sluiten en het ontstaan van branden voorkomen.

Als alle matrassen gerecycled worden, kan volgens ABN AMRO de komende tien jaar 185.000 ton CO₂ worden bespaard. Dat is hetzelfde als 1,2 miljoen retourvluchten tussen Amsterdam en Parijs. De VA is groot voorstander van het recyclen van matrassen. Matrasrecycling draagt bij materiaalhergebruik en daarmee aan besparing op het gebruik van nieuwe grondstoffen en energie. Voor recycling is belangrijk dat matrassen vanaf het moment dat de consument deze afdankt gescheiden worden gehouden. Matrasrecycling is goed mogelijk en de sector neemt zijn verantwoordelijkheid met het realiseren van voldoende recyclingcapaciteit.

Schoon en droog

Matrassen worden momenteel grotendeels afgedankt via de milieustraat of via het grof huishoudelijk afval dat aan straat wordt gezet. Hierdoor kunnen matrassen nat worden of verontreinigd raken. Een matras moet schoon en droog zijn om gerecycled te kunnen worden. De huidige recyclingcapaciteit is onvoldoende om alle matrassen die jaarlijks worden afgedankt – naar schatting 1,5 miljoen stuks – te kunnen recyclen. Bijna de helft gaat naar de afvalenergiecentrales. Daar verstoren de matrassen de procesvoering. Vlokken uit het schuim geven problemen bij de afzuiging en de stalen veren bij het shredderen. Daarnaast is er een risico op het ontstaan van branden bij de op- en overslag van matrassen. Uit het schuim van matrassen komt bij hoge temperatuur gas vrij dat bij broei kan ontbranden.

Verwijderingsbijdrage kan helpen

Voor een verwijderingsbijdrage - een verplichte bijdrage aan de producent voor het ophalen en recyclen van een oud matras verwerkt in de aankoopprijs - blijken Nederlanders open te staan. Bijna de helft van de consumenten is bereid hiervoor 10 euro of meer te betalen. Slechts 9 procent wil geen verwijderingsbijdrage betalen bij de aankoop van een nieuw matras. In de visie van de VA is het belangrijk dat retailers bij de verkoop van matrassen de oude matrassen innemen en dat de matrassen die via de milieustraat of het grofvuil worden afgedankt in de recycleketen terechtkomen. Een verwijderingsbijdrage kan daarbij helpen. De opbrengsten kunnen worden gebruikt voor het opzetten van een goede infrastructuur, zodat de matrassen op een verantwoorde manier worden afgedankt, ingezameld en verwerkt en de kosten van ketenpartijen worden vergoed.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Brandpreventie vraagt om inzet van alle betrokken partijen in de keten

Effectief systeem van gescheiden inzameling en recycling van matrassen is nodig

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen