Nieuws

Artikel - 22 juni 2023

Universele taal in wereldwijd recycle-verkeer

75-jarig jubileum Bureau of International Recycling (BIR)

Eind mei vierde het Bureau of International Recycling (BIR) zijn 75-jarig jubileum met een conferentie in Amsterdam. ‘Geen betere plek om de geschiedenis en toekomst van recycling te vieren’, zegt Andreas Krawczik, bestuurslid van de Vereniging Afvalbedrijven. ‘In Nederland stond immers de wieg van BIR en we staan aan de top als ontwikkelaar van hoogwaardige recycletechnieken. Een mooi moment om dat uit te dragen.’

BIR vertegenwoordigt wereldwijd de recyclingindustrie, met een ledenbestand dat bestaat uit 950 bedrijven en 37 brancheorganisaties uit zeventig landen. Andreas Krawczik, in het dagelijks leven Managing Director van REMONDIS Nederland, hecht aan een universele taal in het internationale recycle-verkeer. “We moeten dezelfde taal leren spreken om goed samen te werken. We maken ons hard voor het herwinnen van grondstoffen uit afval. De industrie zou zonder de door ons herwonnen grondstoffen niet meer kunnen draaien. Om deze waarde te benadrukken moeten we van de term secundaire grondstoffen af. Dat klinkt toch als second best.”

Eind mei vierde het Bureau of International Recycling (BIR) zijn 75-jarig jubileum in Amsterdam.

Vijf keer Wembley stadion

Een schonere wereld begint bij een gemeenschappelijke taal en wederzijds begrip. “Ik pleit voor een heldere definitie van circulariteit, want dat is inmiddels een containerbegrip geworden waar iedereen zijn eigen verhaal mee kan vertellen. Ik zie een belangrijke rol voor BIR om zo’n wereldwijde eenheid te smeden.” Voor een groot deel van de wereld is recycling een ver-van-mijn-bed-show. “In Afrika wordt nog steeds op grote schaal plastic langs de weg verbrand, omdat er geen enkele inzamelingsstructuur bestaat. Zelfs niet naar een gereguleerde stortplaats. Wereldwijd wordt dagelijks 1,6 miljoen ton stedelijk afval in het milieu gedumpt. Daarmee vul je vijf keer het Wembley stadion, elke dag weer! Nog eens twee miljoen ton belandt op de stort.”

CO2-uitstoot verminderen

Hoogwaardige recycling vermindert de wereldwijde CO2-uitstoot aanzienlijk, zowel in het verwerkingstraject als aan de opbrengstkant. “Door betere technieken herwinnen we steeds meer grondstoffen. Hoe zuiverder de aanvoer, hoe hoger de kwaliteit van de output. Het gaat dus ook over het optimaliseren van de keten.” Recycling is natuurlijk ook gewoon handel en creëert werkgelegenheid, maar er is volgens Krawczik nog een onderbelicht zilveren randje. “Internationale handel en samenwerking zorgen voor politieke stabiliteit. Niet alleen omdat je afhankelijk van elkaar bent, maar omdat je elkaar iets te bieden hebt. Daarmee worden sociale en culturele kloven overbrugd.”

‘Ik zie een belangrijke rol voor BIR om een wereldwijde eenheid te smeden.’

BIR’s Wereld Recycling Conventie in Amsterdam

Amsterdam was eind mei toneel van de internationale conferentie van het Bureau of International Recycling (BIR). Maar liefst 1.500 deelnemers namen deel, met elkaar vertegenwoordigden ze 750 bedrijven uit 60 landen. In Amsterdam - de geboortestad van BIR - vierden ze het 75-jarig bestaan van de organisatie. Naast de viering lag de focus op een moderne, verbonden toekomst waarin internationale recycling centraal staat in een circulaire economie. Tijdens het evenement trad de eerste vrouwelijke voorzitter van BIR aan, namelijk Susie Burrage van Recycled Products Ltd uit Groot-Brittannië.

De Vereniging Afvalbedrijven, ook lid van BIR, feliciteert BIR met het jubileum.

Stop met storten van afval

Ook binnen Europa is nog een wereld te winnen. “In Zuid- en Oost-Europa wordt nog steeds veel te veel afval naar de stort gereden. Daar gaan bergen grondstoffen verloren en worden tonnen CO2 verspild. We moeten onze Europese zaakjes op orde hebben voor we de rest van de wereld gaan vertellen hoe het ook kan.” Een beetje nederigheid past ook om een andere reden, stelt Krawczik vast. “Het beeld dat in de westerse wereld strenge regels worden ontdoken door afval te dumpen in Afrika, is helaas niet geheel onterecht. Er verdwijnen nog steeds stromen onder de radar. Die smokkelstromen moeten we echt stoppen.”

Hoogwaardige recycling vermindert de wereldwijde CO2-uitstoot aanzienlijk. Recyclers helpen bedrijven om recycled content toe te passen.

Recycled content toepassen

Dicht bij huis is genoeg werk aan de winkel. “De meeste bedrijven zijn inmiddels bezig om herwonnen grondstoffen in te passen in het productieproces, al was het maar omdat je dan minder kwetsbaar bent voor schaarste, veroorzaakt door geopolitieke spanningen. Recyclers helpen bedrijven om recycled content toe te passen. Zo is bij TSR Recycling in Duisburg, een zusterbedrijf van REMONDIS, een innovatief productieproces ontwikkeld voor een hoogwaardig en gecertificeerd recyclingproduct voor de staalproductie. Staalbedrijven hoeven dan minder primaire grondstoffen in te zetten. Ook vermindert de CO2-uitstoot.”

‘Internationale handel en samenwerking zorgen voor politieke stabiliteit.’

Beter ontwerpen

Krawczik ziet kansen in een beter productontwerp, waar ecodesign nog niet de norm is. “De grote merken moeten zich meer inspannen om producten zo te ontwerpen dat ze aan het eind van hun dienstjaren eenvoudig kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt. Dus geen dertig soorten kunststoffen mengen en alles aan elkaar lijmen in ontoegankelijke behuizingen, want daar kun je zelfs met state-of-the-art-recycletechnieken niets mee. Ook hier is samenwerking het sleutelwoord.”

Auteur
Harry van Dooren - @copyright

Harry van Dooren op LinkedIn

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen