Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 3 mei 2021

Gft-compost goede keuze bij zandgronden

Gft-compost levert de bodem veel organische stof zonder dat dit leidt tot overdadige uitspoeling van nitraat. Dat is goed voor de bodemvruchtbaarheid en houdt het grond- en oppervlaktewater schoon. Deze voordelen van gft-compost hebben vooral een positief effect op gronden die gevoelig zijn voor uitspoeling, wat het geval is bij zandgronden in Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant. Dit blijkt uit onderzoek van het Nutriënten Management Instituut (NMI).

Het is deze week International Compost Awareness Week. Composteerorganisaties wereldwijd vragen tijdens deze week, die loopt van 2 tot 8 mei 2021, aandacht voor de milieu- en klimaatvoordelen van compost. Compost legt koolstof vast in de bodem, levert een bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid en zorgt voor een duurzame teelt van ons voedsel. De Vereniging Afvalbedrijven brengt de voordelen van gft-compost regelmatig in beeld. Vandaag doet ze dat met het presenteren van de resultaten van het NMI-onderzoek.

Onderzoek

Het NMI deed de afgelopen drie jaar onderzoek naar de mogelijkheden om de kwaliteit van de toplaag van zandgronden verbeteren. Daarbij vergeleek het instituut de effecten van kunstmest, rundveedrijfmest, berm- en/of slootmaaisel en gft-compost. Gekeken werd naar de kwaliteit van de grond en de uitspoeling van nitraat naar het grondwater. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland, twee waterschappen en de Vereniging Afvalbedrijven.

Langetermijneffecten

De toepassing van organische reststoffen en gft-compost heeft bij eenzelfde aanvoer van werkzame nutriënten geen significante verschillen opgeleverd in het organische-stofgehalte, de opbrengst van maïs en de stikstofvoorraad na de oogst. Op basis van modelberekeningen blijkt dat op de langere termijn de behandelingen met de hoogste organische-stofaanvoer (hoge dosis gft-compost en rundveedrijfmest met maaisel) tot de grootste stijging van het organische-stofgehalte leidt. Het risico van nitraatuitspoeling is op lange termijn het hoogst bij de behandeling met rundveedrijfmest met maaisel. Bij gebruik van gft-compost is dit het laagst.

Onderzoeksprogramma

De composteersector maakt van ingezameld gft kwalitatief hoogwaardige producten als gft-compost. Gft-compost is een belangrijke bodemverbeteraar. Door organische reststromen terug te brengen in de samenleving, draagt de sector bij aan het sluiten van de biologische kringloop en de transitie naar de circulaire economie. Gft-compost is in staat om CO₂ op te slaan in de bodem en draagt op die manier bij aan klimaatbescherming. Om de waarde van gft-compost bij het verhogen van de bodemvruchtbaarheid van landbouwgronden en CO₂-vastlegging te laten zien, zijn de gft-composteerbedrijven verenigd in de Vereniging Afvalbedrijven een onderzoeksprogramma gestart. Met dit onderzoeksprogramma investeert de sector fors om de belangrijke producteigenschappen van gft-compost wetenschappelijke te onderbouwen.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen