Header afvalstromen

Nieuws

Persbericht - 22 maart 2024

Nederlandse en Duitse afvalenergiecentrales werken samen bij verwerking huishoudelijk en bedrijfsafval

Versterking van circulaire ambities

De Nederlandse en Duitse afvalenergiecentrales (AEC’s) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend over structurele samenwerking. Het gaat om de thermische behandeling van gemeentelijk en commercieel afval. Afvalenergiecentrales en andere thermische afvalverwerkingsinstallaties wekken elektriciteit en warmte op en winnen daarnaast waardevolle materialen, zoals metalen en mineralen terug uit de bodemassen die overblijven na het verwerkingsproces. De organisaties ondertekenden de overeenkomst bij afvalenergiecentrale AVR in Duiven, dicht bij de Duitse grens.

De 90 afvalenergiecentrales verenigd onder het Duitse ITAD en de 12 afvalenergiecentrales van de Nederlandse Vereniging Afvalbedrijven zetten zich in voor moderne afvalbeheeractiviteiten die een efficiënte energieterugwinning en zo veel mogelijk materiaalrecycling garanderen. De samenwerking tussen de twee brancheverenigingen uit Nederland en Duitsland heeft tot doel de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de twee buurlanden te bevorderen. Bijvoorbeeld over bijdragen op het gebied van klimaatbescherming, energie-efficiency en circulariteit van grondstoffen. Daarnaast omvat het een gemeenschappelijke vertegenwoordiging naar autoriteiten, bedrijven en publiek over de belangrijke rol die moderne thermische afvalverwerkingsinstallaties spelen voor de samenleving.

Samenwerking

De samenwerking strekt zich uit tot de volgende gebieden:

• Het realiseren van platforms en of evenementen voor de uitwisseling van ideeën;

• Wederzijdse ondersteuning bij studies en onderzoek;

• Wederzijdse steun bij het initiëren van aansprekende projecten voor de energie uit afvalsector;

• Wederzijdse steun en samenwerking op het gebied van public relations en public affairs.

ITAD

Dr. Bastian Wens, managing director van ITAD: 'Onze industrie heeft de afgelopen twintig jaar aanzienlijke inspanningen geleverd om de infrastructuur voor afvalbeheer te moderniseren en daarmee de recycling- en energieproductie te vergroten, broeikasgasemissies terug te dringen door het storten van afval aanzienlijk te verminderen en meer afval beschikbaar te stellen als hulpbron voor afvalverwerking. De uitdaging waarmee wij - en de hele industrie in Europa - worden geconfronteerd, is het leveren van een constructieve bijdrage aan extra stappen in de circulaire economie en klimaatbescherming. Met het partnerschap met onze Nederlandse collega’s kunnen we wederzijds profiteren van de uitwisseling van ‘best practices’ in onze sector en het meest geschikte investeringsklimaat creëren om nieuwe stappen voorwaarts te zetten.’ De onlangs gepubliceerde Duitse Carbon Management Strategy benoemt de Waste to Energy-sector en omvat de bevordering van CCS/CCU (= afvang en ondergrondse opslag en gebruik van CO2) met als doel klimaatneutraliteit tegen 2045 te garanderen.’

Wilfred de Jager, directeur EEW Energie uit Afval Delfzijl, dr. Bastian Wens, managing director van ITAD en Michiel Timmerije, directeur Energy & Residues bij afvalenergiecentrale AVR (vrij van auteursrechten: Henk Riswick Fotografie, Doesburg)

Vereniging Afvalbedrijven

‘Deze Nederlands-Duitse samenwerking versterkt onze gezamenlijke circulaire ambities. Duitsland en Nederland zijn innovatieve landen op het gebied van modern afvalbeheer. De uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot de invoering van het EU- en nationale afvalbeheerbeleid in beide landen helpt ons inzicht te krijgen in de meest waarschijnlijke en meest succesvolle weg naar de toekomst. We staan ​​voortdurend in contact met onze beleidsmakers met als doel flexibel op veranderingen in te spelen en onze activiteiten in dienst te stellen van maatschappelijke en sociaal-economische belangen. De uitdagingen binnen de afvalsector veranderen voortdurend. Het is een dynamische omgeving, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de actuele problematiek rond lachgascilinders en plasticrecycling. We hebben een voortdurende dialoog nodig met alle belanghebbenden. Aan beide kanten van de grens hebben we nog steeds behoefte aan bedrijfsmodellen die we naar operationele uitmuntendheid kunnen brengen. Wij zijn dan ook zeer positief over de samenwerking met onze Duitse collega’s’, vertelt Michiel Timmerije, directeur Energy & Residues bij afvalenergiecentrale AVR en één van de ondertekenaars van de samenwerkings-overeenkomst.

Jeroen Stein

Contactpersoon
Jeroen Stein

Jeroen Stein op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Duurzame energie

Duurzame energie