Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 24 februari 2020

Meer recycling dan gemiddeld in de EU

Recycling is in Nederland de afgelopen jaren gelijk gebleven, maar ons land behoort wel tot de top drie van landen in Europa waar het meeste wordt gerecycled. Nederland gaat vergeleken met andere EU-landen efficiënt om met grondstoffen. De grondstofvoetafdruk per inwoner is hier kleiner. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een recent onderzoek naar de staat en ontwikkeling van de circulaire economie in Nederland.

Hoge afvalproductie

De Nederlandse afvalproductie per inwoner, exclusief sloopafval, is de afgelopen jaren gedaald, maar is internationaal gezien hoog: 2.500 kilo per inwoner, terwijl het EU-gemiddelde 1.800 kilo is. Alleen Finland, Luxemburg, België en Estland produceren meer afval per inwoner. Nederland vervaardigt veel goederen voor de export waarbij afval vrijkomt in ons land.

Veel recycling

Nederland behoort tot de landen in Europa waar het meest wordt gerecycled. Met 1,7 duizend kilo gerecycled afval per persoon in 2016 staat Nederland op de derde plaats, achter Luxemburg en België. Vooral de inzet van mineraal afval in de bouwsector draagt bij aan deze hoge score. Het beschikbaar maken van secundaire materialen voor productieprocessen door Nederland is de hoogste van de EU.

Materiaalconsumptie gedaald

Nederland consumeerde in 2018 in kilo’s per inwoner ruim 20 procent minder materialen dan in 2000. Het gaat dan zowel om grondstoffen als materialen die verwerkt zijn in producten. De Nederlandse materiaalconsumptie per inwoner is lager dan gemiddeld in de EU. Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië hadden een lagere materiaalconsumptie. De materiaalinzet per inwoner bestemd voor uitvoer was in Nederland wel hoger dan elders in de EU. Dit komt doordat Nederland een relatief kleine en open economie is, waar veel goederen worden ingevoerd om na een kleine bewerking direct weer te worden uitgevoerd.

De gehele circulaire economie kan niet in één indicator worden gevat. Materiaalgebruik, grondstofvoetafdruk, afvalstromen en recycling zijn slechts enkele indicatoren die een beeld schetsen van de circulaire economie in Nederland, aldus het CBS.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen