Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 12 juni 2020

Steeds meer steun voor Europese norm voor gebruik plastic recyclaat

Nieuwe regelgeving kan circulaire economie een boost geven

Het kabinet roept de Europese Commissie op om op korte termijn een voorstel te presenteren voor het verplichten van een gehalte recyclaat in plastic. De Vereniging Afvalbedrijven dringt hier al lange tijd op aan en is blij met deze inzet van Nederland bij de Europese Milieuraad op 23 juni. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat denkt aan een minimumeis voor het gebruik van plastic recyclaat op Europees niveau, omdat zoiets niet in Nederland alleen te regelen is. Ook negen CEO’s van Europese afvalbedrijven hebben in een gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans aangedrongen op nieuwe Europese regelgeving die de circulaire economie stimuleert.

Maatregelen zijn hard nodig, omdat de plasticrecycling in Europa in zwaar weer zit. De olieprijs is al lange tijd erg laag, waardoor het gebruik van ‘vers’ plastic van fossiele grondstoffen goedkoper is dan gerecycled plastic. De corona-uitbraak heeft de businesscase voor plasticrecycling alleen maar verder verslechterd. Belangrijke afnemers zoals de Duitse auto-industrie zijn vrijwel stil komen te liggen. Hierop hebben verschillende grote plasticrecyclingbedrijven hun activiteiten voorlopig moeten staken.

Nederland kan verschil maken tijdens Milieuraad

Volgens directeur Robbert Loos van de Vereniging Afvalbedrijven kan Nederland tijdens de Milieuraad op 23 juni in Luxemburg het verschil maken door zich er voor in te zetten dat de ambities uit het Circular Economy Action Plan concreet omgezet gaan worden in wetgeving. “Wij kunnen een belangrijke stap naar meer circulariteit maken, als de Europese overheid de recyclingsector kan helpen de secundaire grondstoffen ook daadwerkelijk af te zetten.”

Directeuren afvalbedrijven spraken Timmermans over green deal

Ook de Europese afval- en recyclingsector verlangt maatregelen. Negen CEO’s uit de Europese afval- en recyclingsector (waaronder AVR, Attero, Renewi en Indaver) spraken deze week met Eurocommissaris Frans Timmermans. Verenigd in het European Waste Management and Recycling Forum (EWMRF), waarbij ook de Vereniging Afvalbedrijven betrokken is, gaven zij Timmermans aan dat met regelgeving groene economische groei mogelijk is. Dat kan door het verplichten van het gebruik van secundaire grondstoffen in bepaalde producten. Hierdoor ontstaat er meer vraag en wordt de businesscase voor recyclaat aantrekkelijker. De sector wil bovendien fors meer investeren in de circulaire economie als de vrije, open Europese afval- en recyclingmarkt gegarandeerd wordt, dus zonder allerlei nationale grenzen.

De Vereniging Afvalbedrijven onderschrijft die visie. “De recyclingsector heeft veel behoefte aan een duidelijk en spoedig proces naar nieuwe Europese wetgeving”, aldus Loos. “Juist Nederland moet op Europees niveau voorvechter blijven voor een waardevaste transitie naar een circulaire economie en daarmee het stimuleren van de vraag naar recyclaat. Daar ligt de sleutel voor deze transitie.”

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Europese circulaire economie heeft baat bij één Europese afvalmarkt

Circulaire economie

Circulaire economie

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen