Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 25 juli 2019

Tekort aan verwerkingscapaciteit op Europese afvalmarkt dreigt

De Europese afvalbrancheorganisaties EuRIC en CEWEP zien een tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaan op de Europese afvalmarkt. Recyclingbedrijven ondervinden steeds meer moeite om de stromen af te zetten die overblijven na recycling of sortering. De organisaties verwachten dat de recyclingmarkt verder onder druk komt te staan in aanloop naar 2035, als de doelstellingen voor de circulaire economie moeten worden behaald. CEWEP berekende dat in 2035 in Europa een tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaat van 41 miljoen ton.

Europa streeft naar 55% recycling in 2025, 60% in 2030 en 65% in 2035. Een groter aanbod van te recyclen stromen en de grotere intensiteit waarmee gesorteerd wordt, resulteert in meer te verbranden reststromen. Hiervoor moeten afzetmogelijkheden zijn. Volgens EuRIC, de Europese belangenorganisatie van recyclingbedrijven, en Europese brancheorganisatie van afvalenergiecentrales CEWEP dreigt daarvoor een tekort te ontstaan. CEWEP ontwikkelde een speciale tool om dit te berekenen. Door de economische groei van de afgelopen jaren is er bovendien meer afval. Ook blijven meer afvalstromen in Europa, omdat verschillende Aziatische landen ze niet meer willen verwerken.

Investeren in verwerkingscapaciteit

Wil Europa serieus werk maken van het terugdringen van grootschalig storten, zal er meer geïnvesteerd moeten worden in adequate inzamelsystemen en afdoende sorteer- en recyclingcapaciteit. EuRIC en CEWEP pleiten ook voor voldoende verwerkingscapaciteit voor het niet-recyclebaar brandbare restafval. De afvalmarkt is een Europese markt en vraagt een Europese benadering. Het zou kapitaalvernietiging zijn als in het ene land afvalenergiecentrales bijgebouwd worden en ze in het andere land worden gesloten.

Sleutelpositie Nederlandse sector

De ontwikkelingen maken duidelijk dat het benutten van de bestaande infrastructuur nodig is voor het behalen van de Europese recyclingdoelen. Nederland heeft een van de beste en meest innovatieve afvalinfrastructuur en is daarmee voor veel andere EU-landen een voorbeeld. De sector kan de volledige restcapaciteit inzetten voor afval uit de andere EU-landen en daarmee een bijdrage leveren aan het verminderen van grootschalig storten van afval.

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Europese circulaire economie heeft baat bij één Europese afvalmarkt

Circulaire economie

Circulaire economie

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen