Standpunten

Bodemas

Opgewerkte bodemas, een restproduct van de verbranding van huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval in een afvalenergiecentrale, wordt al meer dan twintig jaar veilig toegepast. Het wordt gebruikt als ophoogmateriaal in de wegenbouw, als funderingsmateriaal in geluidswallen en in asfalt en beton. De secundaire bouwstof is een duurzame vervanger voor primaire grondstoffen als zand en grind. Dankzij een kwaliteitsslag komt een groot deel van de bodemas tegenwoordig als vrij toepasbare bouwstof op de markt. Daarnaast worden de metalen in bodemas teruggewonnen en vinden ze hun weg in de metaalrecycling. Recycling van bodemas past goed in de transitie naar de circulaire economie. De Vereniging Afvalbedrijven is van mening dat de toepassingen bijdragen aan het behalen van recyclingdoelen. Deze bijdrage moet worden vastgelegd in Europees en nationaal beleid.

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn

Jan Peter Born (HVC) - voorzitter Werkgroep Reststoffen van de Vereniging Afvalbedrijven:

'Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid om AEC-bodemas maximaal te benutten.'

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen