Standpunten

Bodemas

Opgewerkte bodemas, een restproduct van de verbranding van huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval in een afvalenergiecentrale, wordt al meer dan twintig jaar veilig toegepast. Het wordt gebruikt als ophoogmateriaal in de wegenbouw, als funderingsmateriaal in geluidswallen en in asfalt en beton. De secundaire bouwstof is een duurzame vervanger voor primaire grondstoffen als zand en grind. Dankzij een kwaliteitsslag komt een groot deel van de bodemas tegenwoordig als vrij toepasbare bouwstof op de markt. Daarnaast worden de metalen in bodemas teruggewonnen en vinden ze hun weg in de metaalrecycling. Recycling van bodemas past goed in de transitie naar de circulaire economie. De Vereniging Afvalbedrijven is van mening dat de toepassingen bijdragen aan het behalen van recyclingdoelen. Deze bijdrage moet worden vastgelegd in Europees en nationaal beleid.

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn

Jan Peter Born (HVC) - voorzitter Werkgroep Reststoffen van de Vereniging Afvalbedrijven:

'Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid om AEC-bodemas maximaal te benutten.'

Artikel

15 september 2021 Investeren in betere kwaliteit AEC-bouwstoffen
Meer recycling van AEC-bodemas biedt kansen voor de circulaire economie. Opwerkingsbedrijven maken zich zorgen over de afzet van de...

Nieuwsbericht

26 juli 2021 In Katwijk gebruikte AEC-bodemas voldoet aan eisen
De bij de aanleg van een weg in Katwijk gebruikte AEC-bodemas voldoet aan de wettelijke eisen en is door aannemer Boskalis rechtmatig...

Artikel

12 april 2021 AEC-granulaat doorstaat uitvoerig eisenpakket
Betonnen tegels, stenen, trottoirbanden: tegenwoordig bestaat een deel mede uit AEC-granulaat. Grote betonwaren-producenten passen de...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen