Nieuws

Nieuwsbericht - 26 juli 2021

In Katwijk gebruikte AEC-bodemas voldoet aan eisen

De bij de aanleg van een weg in Katwijk gebruikte AEC-bodemas voldoet aan de wettelijke eisen en is door aannemer Boskalis rechtmatig toegepast. Onafhankelijk onderzoek heeft dat aangetoond, zo bevestigen de provincie Zuid-Holland en gemeente Katwijk. Nadat omwonenden batterijen en plastic aantroffen in de bouwstof waren hierover twijfels ontstaan. Er is voor gemeente en provincie geen reden om handhavend op te treden.

De opgewerkte reststof van afvalenergiecentrales (AEC’s) wordt volgens de regels veilig toegepast, onder meer als ophoogmateriaal in de wegenbouw. De toepassing van de bouwstof in Katwijk is in 2018 goedgekeurd door Rijkswaterstaat. Het wordt daar gebruikt bij de aanleg van de ‘RijnlandRoute’, de nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden. De secundaire bouwstof is een duurzame vervanger voor primaire grondstoffen als zand en grind. Het gebruik past daarmee goed in de transitie naar de circulaire economie.

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Opgewerkte bodemas is duurzame vervanger voor primaire grondstoffen als zand en grind