Header afvalstromen

Nieuws

Publicatie - 22 januari 2019

Afvalverwerking in Nederland stabiel

Doelen circulaire economie nog ver weg

Er zijn kleine schommelingen te zien in de verwerking van afval in 2017 ten opzichte van het jaar ervoor. De hoeveelheid gecomposteerd gft-afval is met 4% toegenomen, de hoeveelheid gestort afval is met 3% toegenomen en de hoeveelheid verbrand afval is met 2% afgenomen. De geproduceerde energie bij die afvalverbranding is met 3% toegenomen. Dit blijkt uit de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2017’.

Meer verontreiniging gft

Uit de rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2017’ blijkt dat in 2017 vier procent meer gft is ingezameld dan in 2016. De hoeveelheid geproduceerde compost is in dat jaar echter met zeven procent gedaald. De Vereniging Afvalbedrijven denkt dat verontreiniging van het ingezamelde gft hieraan ten grondslag ligt. Door de nadruk die vanuit het beleid wordt gelegd op het terugdringen van de hoeveelheid restafval, zien de leden van de Vereniging Afvalbedrijven een toename van de verontreiniging van gescheiden ingezamelde afvalstromen, waaronder gft. Om dit goed in beeld te kunnen brengen, is de sector recent gestart met het analyseren van de kwaliteit van het gescheiden ingezamelde gft. De eerste resultaten zijn veelzeggend. Gemiddeld bevat het gescheiden ingezamelde gft 4,4 procent verontreiniging per ton. Dat is twee keer zoveel als in 2008. Met name glas en plastic zijn toegenomen.

Hoeveelheid geïmporteerd restafval daalt in 2018

In 2017 is minder Nederlands restafval en meer buitenlands restafval verwerkt in afvalenergiecentrales (AEC's) dan in het jaar daarvoor. De Vereniging Afvalbedrijven verwacht dat de cijfers over 2018 duidelijk zullen maken dat deze ontwikkeling is omgebogen. Door de aantrekkende economie en meer recycling- en sorteeractiviteiten, waarbij residuen ontstaan, groeit de hoeveelheid Nederlands restafval. Nederlandse AEC’s hebben – waar contractueel mogelijk – de import uit met name het Verenigd Koninkrijk gereduceerd om meer capaciteit te creëren voor Nederlands restafval. Daarom is in 2018 aanzienlijk minder afval geïmporteerd dan voorgaande jaren.

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen