Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 15 november 2018

Reststoffen verbranden restafval, biomassa en zuiveringsslib in 2017

De Nederlandse afvalenergiecentrales (AEC’s) hebben in 2017 in totaal ruim 7,7 miljoen ton huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval verbrand. Daarbij zijn 1,9 miljoen ton AEC-reststoffen vrijgekomen.

Van de reststoffen die overblijven na het verbranden van restafval in een AEC, heeft bodemas veruit het grootste aandeel. In 2017 is ruim 1,4 miljoen ton bewerkte bodemas geproduceerd. In 2017 is ruim 30 kiloton meer bodemas afgezet dan geproduceerd. Van de overige reststoffen is in 2017 ruim zeventig procent nuttig toegepast. Voor deze reststoffen bedraagt het aandeel gestort materiaal ongeveer één procent ten opzichte van de hoeveelheid verbrand afval.

Gedetailleerde gegevens over aanbod en bestemming van de reststoffen die vrijkomen bij het verbranden van afval, biomassa en zuiveringsslib zijn te vinden in het document 'Reststoffen 2017'.

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen