Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 13 mei 2019

Meer batterijen ingezameld in 2018

Inzet Vereniging Afvalbedrijven: nog minder batterijen bij het restafval

Het aantal ingezamelde batterijen is vorig jaar met bijna 8 procent gestegen. In 2018 werd ruim 4,3 miljoen kilo batterijen ingeleverd voor recycling. In 2017 was dat nog 4 miljoen kilo. Dat schrijft batterijeninzamelaar Stibat in het jaarbericht over 2018. De redenen voor de stijging is de aantrekkende economie, de stijging van het aantal toepassingen met batterijen, het toegenomen gebruik en een speciale publiekscampagne voor de inzameling van meer batterijen.

Stibat bereikte vorig jaar een mijlpaal door de goedkeuring van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een algemeen verbindendverklaring (AVV). Met deze AVV kan Stibat zorgen dat producenten en importeurs die niet zijn aangesloten, maar waarvan de batterijen en accu’s wel in het inzamelsysteem van Stibat terechtkomen, bijdragen aan de inzamel- en recyclingkosten. Hierdoor ontstaat er een gelijk speelveld en kan Stibat freeriders aanpakken.

Batterijen veroorzaken regelmatig brand

De Vereniging Afvalbedrijven is blij met de stijging van het aantal ingezamelde batterijen, omdat ze vaak oorzaak zijn van afvalbranden. Batterijen mogen niet bij het restafval, maar worden daar nog te vaak bij gegooid. Hierdoor kan brand ontstaan in afval dat klaarstaat om gerecycled te worden. Renewi legde laatst op film vast hoe batterijen vlam kunnen vatten.

Meer recycling batterijen nodig

Stibat kwam vorig jaar op een inzamelingpercentage van 47,4 procent. De wettelijke doelstelling is 45 procent en werd dan ook ruimschoots behaald. Waar mogelijk zal de Vereniging Afvalbedrijven haar bijdrage leveren om het percentage nog verder omhoog te krijgen. Het voorkomt niet alleen afvalbranden, batterijen kunnen goed gerecycled worden.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Brandpreventie vraagt om inzet van alle betrokken partijen in de keten

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen