Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 8 mei 2018

Medisch afval hoort niet bij PMD

In toenemende mate treffen sorteerbedrijven bij door gemeenten aangeleverde plastic, metaal en drankenkartons (PMD), afkomstig van consumenten, medisch afval aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om infuuszakken, medicijnen of injectienaalden. Dit levert gevaarlijke situaties op voor medewerkers aan sorteerbanden. Het heeft al meerdere malen tot prikincidenten geleid. Verontreiniging van PMD heeft ook een negatieve invloed op de recycling van het materiaal en de kwaliteit van het recyclaat. De Vereniging Afvalbedrijven (VA) vraagt aandacht voor deze problematiek, onder meer bij de branchevereniging voor apothekers.

Route medisch afval

Medisch afval, ook als het gaat om kunststoffen verpakkingen, hoort niet bij het PMD. Naalden, injectiespuiten en medicijnen kunnen consumenten doorgaans in een speciale bak bij de apotheek inleveren. Als dat niet mogelijk is, hoort dit afval bij het klein chemisch afval (KCA), volgens de regels en de faciliteiten die de gemeente hiervoor biedt. Medisch afval dat geen naalden, injectiespuiten of medicijnen bevat, hoort bij het restafval. Dan gaat het bijvoorbeeld om infuuszakken.

Klanten inlichten 

Door voor deze ontwikkeling aandacht te vragen bij de branchevereniging van apotheken en apothekers KNMP, hoopt de VA de bewustwording van de juiste wijze van afdanken van het materiaal te vergroten. De VA vraagt zorginstellingen, zoals apothekers en ziekenhuizen, hun klanten bij het verstrekken van medische materialen te informeren over de manier waarop ze deze moeten afdanken na gebruik. Hiermee moet verontreiniging van PMD met stoorstromen worden tegengegaan en het aantal prikincidenten worden beperkt.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen