Standpunten

Zeer Zorgwekkende Stoffen

De Vereniging Afvalbedrijven steunt het uitbannen van Zeer Zorgwekkende Stoffen. Er zijn stoffen die we niet meer in de consumptie- en productieketen willen hebben. Die worden zorgvuldig en milieuhygiënisch verwerkt in afvalenergiecentrales of opgeborgen in stortplaatsen.

Regelgeving voor zeer zorgwekkende stoffen kan recycling echter in de weg zitten. Steeds meer stoffen worden aangewezen als Zeer Zorgwekkende Stoffen. De uitdaging ligt in het vinden van een juiste balans tussen het recyclen van grondstoffen enerzijds en het voorkomen van verspreiding van schadelijke stoffen anderzijds. Stoffen moeten worden beoordeeld op het risico dat ze leveren bij toepassing in de circulaire economie. De Vereniging Afvalbedrijven is daarom voorstander van de zogeheten risicobenadering om te bepalen of recycling van zorgstoffen verantwoord is. Bij deze benadering zijn de risico’s voor mens en milieu bij toepassing leidend.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Lennert Vermaat

Contactpersoon
Lennert Vermaat

Lennert Vermaat op LinkedIn

Jan van Zon (SUEZ) – voorzitter Commissie Milieu Vereniging Afvalbedrijven:

'Een risicobenadering biedt soelaas voor het bepalen of recycling van zorgstoffen verantwoord is.'

Artikel

27 mei 2019 Stortplaatsen helpen de circulaire economie
De circulaire economie en de stortsector kunnen niet zonder elkaar. Hoe groter de vraag naar schone afvalketens, des te groter de...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen