Standpunten

Zeer Zorgwekkende Stoffen

De Vereniging Afvalbedrijven steunt het uitbannen van Zeer Zorgwekkende Stoffen. Er zijn stoffen die we niet meer in de consumptie- en productieketen willen hebben. Die worden zorgvuldig en milieuhygiënisch verwerkt in afvalenergiecentrales of opgeborgen in stortplaatsen.

Primair is het van belang te voorkomen dat producten met ZZS op de markt komen. ZZS die in omloop zijn, moeten in de afvalfase zo veel mogelijk gescheiden worden gehouden van afvalstromen zonder ZZS. Dit kan bijvoorbeeld met een fonds en een track & trace-systeem, waardoor ZZS door de keten gevolgd kunnen worden. Ketensamenwerking en een producentenverantwoordelijkheid voor ZZS zijn daarom belangrijk.

Regelgeving voor zeer zorgwekkende stoffen kan recycling in de weg zitten. Steeds meer stoffen worden aangewezen als ZZS. De uitdaging ligt in het vinden van een juiste balans tussen het recyclen van grondstoffen enerzijds en het voorkomen van verspreiding van schadelijke stoffen anderzijds. Stoffen moeten worden beoordeeld op het risico dat ze leveren bij toepassing in de circulaire economie. De Vereniging Afvalbedrijven is  voorstander van de zogeheten risicobenadering om te bepalen of recycling van zorgstoffen verantwoord is. Bij deze benadering zijn de risico’s voor mens en milieu bij toepassing leidend.

 

Angelique Allart

Contactpersoon
Angelique Allart

Angelique Allart op LinkedIn

Jan van Zon (SUEZ) – voorzitter Commissie Milieu Vereniging Afvalbedrijven:

'Een risicobenadering biedt soelaas voor het bepalen of recycling van zorgstoffen verantwoord is.'

Nieuwsbericht

23 juni 2020 Jaarbericht 2019 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2019. “Terugblikken op 2019 voelt nu een beetje vreemd”, zegt...

Artikel

17 juni 2020 Hoe krijgen we kringlopen financieel rond?
It’s the economy, stupid! Deze bekende uitspraak van Bill Clinton gaat ook op voor het sluiten van afvalketens. Door lage...

Artikel

27 mei 2019 Stortplaatsen helpen de circulaire economie
De circulaire economie en de stortsector kunnen niet zonder elkaar. Hoe groter de vraag naar schone afvalketens, des te groter de...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen