Nieuws

Nieuwsbericht - 3 juli 2024

Japans bezoek aan Nederlandse recyclingbedrijven

Op 3 juli bracht een delegatie van het Japan Industrial Waste Information Centre (JW Center) een bezoek aan de Vereniging Afvalbedrijven (VA) om kennis te maken met de Nederlandse aanpak van recycling en circulariteit in de bouw- en sloopafvalsector. De Japanse delegatie bezocht recyclingbedrijven GP Groot in Alkmaar en REMONDIS in Son en Beugel.

Het bezoek richtte zich op de vraag hoe meer recyclebaar materiaal uit bouw- en sloopafval kan worden gehaald en op het belang van samenwerking met de bouwsector die circulair wil worden. Japan produceert jaarlijks ongeveer 80 miljoen ton bouw- en sloopafval. Ongeveer 99% van dit sloopafval wordt gerecycled. Japan onderzoekt manieren om de algehele recyclingprestaties te verbeteren en de bouwsector circulair maken.

Motoki Sasaki (Chief Research and Survey Division of JW Information Center), Izumi Sasaki (Staff Research and Survey Division of JW Information Center), Wim Horeman (directeur Inzameling en Recycling GP Groot), tijdens het werkbezoek aan GP Groot in Alkmaar. Op de recyclelocatie worden afval- en materiaalstromen opgewerkt tot nieuwe grondstoffen. Dit gebeurt onder andere met twee recyclinginstallaties die samen goed zijn voor een verwerkingscapaciteit van 35 ton per uur (foto: Fotopersbureau Dijkstra / Cor Salverius).

Recycling- en terugwinningstechnologie

Zowel Japan als Nederland zijn succesvol in het opzetten van een moderne infrastructuur voor het recyclen en nuttig toepassen van afvalstromen. Tegelijkertijd wordt het storten van waardevolle grondstoffen tot een minimum beperkt. Beide landen worden geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van waterbeheer, zijn dichtbevolkt en hebben een beperkte publieke ruimte. Ze hebben daarom effectieve regelgeving en hulpbronnenbeheer nodig om een duurzame en economische leefomgeving mogelijk te maken. Modern afvalbeheer speelt een sleutelrol in deze missie.

EuRiC Bouw- en sloopbranche

In 2023 heeft de Vereniging Afvalbedrijven met The European Recycling Industries' Confederation (EuRiC) de EuRIC Bouw- en sloopbranche opgericht om recycling en circulair bouwen binnen de Europese Unie te bevorderen. De bouwsector is goed voor 10% van de totale economische toegevoegde waarde in de Europese Unie en zorgt voor minstens 25 miljoen banen bij 5 miljoen bedrijven. Bouwbedrijven zijn verantwoordelijk voor ongeveer 12% van de Europese uitstoot van broeikasgassen en 30% van het Europese afval. Dit komt neer op 375 miljoen ton bouw- en sloopafval per jaar.

‘Ons doel is 90% recycling’

De Nederlandse en Japanse vertegenwoordigers delen de ambitie om de bouwsector circulair te maken. Om dit te bereiken, moeten er voorwaarden worden gecreëerd die het mogelijk maken dat meer gebruik wordt gemaakt van gerecyclede bouwmaterialen van bouw- en sloopafval. De bouwmarkt kan deze dan accepteren en kopen. Bijvoorbeeld gerecycleerde aggregaten, beton, gebakken bakstenen, gips, asfalt, inerte isolatiematerialen, kunststofschuimisolatie, harde kunststoffen en hout. "Ons doel is om 90% van dit afval in Europa te recyclen. Japan is ook op weg naar meer recycling. Er is een groeiende internationale belangstelling voor een circulaire economie en wij willen deze visie zo concreet mogelijk maken. We hebben Japan aan onze kant", zegt Unico van Kooten, Europees secretaris van de Vereniging Afvalbedrijven.

De recyclinginstallatie van Remondis in Son en Breugel kan per jaar 225.000 ton ongesorteerd bouw- en sloopafval in 22 verschillende materiaalstromen scheiden. In een aparte houtstraat wordt jaarlijks 125.000 ton sloop- en afvalhout verwerkt (foto: Fotopersbureau Bert Jansen / Dave Hendriks).

BouwstoffenAKKOORD

Vooruitlopend op de Europese ontwikkelingen is Nederland nu al bezig met het circulairder maken van de bouwsector. Alle belanghebbenden in de waardeketen werken samen onder het Bouwmaterialenakkoord, waarvan de Vereniging Afvalbedrijven ondertekenaar is. Duurzaam bouwen en het gebruik van duurzame bouwmaterialen zijn cruciaal voor het realiseren van een volledig circulaire bouweconomie en het behalen van de Nederlandse doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot (55% in 2030), het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen, het minimaliseren van afval en het verminderen van de afhankelijkheid van andere landen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in overleg met partijen in de bouwsector geconcludeerd dat het huidige tempo van duurzaamheidsadoptie in de toeleveringsketens van de bouw onvoldoende is om deze doelen te bereiken. Er is daarom meer samenwerking tussen partijen nodig om de voortgang naar een duurzame bouw- en bouwmaterialenindustrie te versnellen.

Transitie naar een circulaire economie

"Wij staan volledig achter onze gedeelde ambities, zoals het Bouwmaterialenakkoord", zegt Roger Versluis, voorzitter van de Werkgroep Bouw en Sloop van Vereniging Afvalbedrijven en regiodirecteur Zuid van REMONDIS Nederland. "Wij zien dit als de volgende stap op weg naar ons gemeenschappelijke doel: het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze stap een belangrijke bijdrage zal leveren aan het sluiten van recyclingkringlopen en het optimaliseren van duurzame processen."
Circulair bouwen zorgt voor een efficiënt gebruik van de beschikbare grondstoffen in Europa en vermindert tegelijkertijd de CO2-uitstoot en de milieu-impact van materiaalgebruik. ”Als sector verkennen we zowel nationaal als Europees beleid die de transitie naar een circulaire bouwsector ondersteunt. Een belangrijk element hiervan is het garanderen van de marktvraag naar onze gerecyclede materialen. Dit zal een positieve invloed hebben op de gehele recyclingsector. Daarnaast zal een verplichte EU-norm voor een minimaal aandeel gerecycled materiaal in nieuwe bouwproducten leiden tot een volwassener markt”, zeg Wim Horeman, directeur GP Groot inzameling en recycling.

Onderzoek NAAR Europese landen

Dit jaar zal het Japan Industrial Waste Information Centre een onderzoek uitvoeren onder Europese landen die concreet beleid en geavanceerde benaderingen op het gebied van afvalrecycling hebben ontwikkeld. Gezien de grote hoeveelheid bouw- en sloopafval in Japan heeft het JW Center aan de Vereniging Afvalbedrijven gevraagd mee te werken aan een onderzoek naar Europese initiatieven voor recycling van bouw- en sloopafval.

Jeroen Stein

Contactpersoon
Jeroen Stein

Jeroen Stein op LinkedIn

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen