Inzameling

Van versleten tapijten tot plastic flessen: bedrijven halen afgedankte materialen en producten in het hele land op om ze om te zetten in grondstoffen voor nieuwe producten. Via een groot aantal overslagstations en sorteerinstallaties bereiken de materialen de verwerkingsfaciliteiten. Nederland ontwikkelt zich als proeftuin waar nieuwe concepten en technologieën worden ontwikkeld en toegepast.

Steeds beter scheiden

Burgers en bedrijven weten hun afval steeds beter te scheiden. Leden van de Vereniging Afvalbedrijven helpen daarbij. Bij klanten worden containers in alle soorten en maten geplaatst: van simpele rolcontainers tot ondergrondse containers met een volmeldingssysteem. Op bouw- en slooplocaties staan tegenwoordig vaak zes of meer containers voor verschillende stromen, waar er vroeger één of twee stonden. Perscontainers zorgen voor een efficiënte opslag, mobiele puinbrekers recyclen op locatie en leveren materiaal dat direct toepasbaar is, en shredderapparaten verkleinen het afval om het transport te optimaliseren. Afval dat niet aan de bron wordt gescheiden, krijgt een tweede scheidingskans in geavanceerde sorteerinstallaties of door handpicking. In grote hallen met scheidingsapparatuur zoals windshifters, hamermolens, drijfzinkbaden, magneten en andere machines, worden zoveel mogelijk bruikbare stromen gescheiden. Uiteindelijk resteert slechts een kleine reststroom.

Duurzaam transport

Leden van de Vereniging Afvalbedrijven zijn voortdurend bezig met het verduurzamen van het transport. Steeds meer inzamelwagens rijden op groen gas, opgewekt met bijvoorbeeld het gft-afval dat ze ophalen. Ook langere voertuigen of vervoer per schip of spoor zijn milieuvriendelijke alternatieven. Dat is niet alleen duurzamer, het drukt ook de kosten. Geavanceerde ICT-toepassingen als boordcomputers verkorten de transportafstand.

Diverse inzamelconcepten

Er lopen diverse pilots om de afvalinzameling verder te verbeteren. Bij de inzamelmethoden speelt de kwaliteit van de opgeleverde materialen een doorslaggevende rol. Spraakmakend is het ‘omgekeerd inzamelen’ van huishoudelijke afvalstoffen, waarbij de focus ligt op het inzamelen van recyclebare materialen in plaats van op restafval. Omgekeerd inzamelen draait de situatie om. Herbruikbare stromen worden bij huishoudens opgehaald, terwijl mensen zelf de reststroom brengen naar containers in de buurt. Een ander voorbeeld is het gecombineerd inzamelen, waarbij inzamelaars meerdere droge fracties - zoals papier, textiel en kunststof - in één container aan huis ophalen. Deze stromen zijn daarna machinaal te sorteren.

Contactpersoon

Lennert Vermaat

e-mail

073-627 94 44