Schoon verbranden

De Nederlandse afvalenergiecentrales zijn schone installaties. Ze produceren energie op een verantwoorde en milieuvriendelijke wijze. De rookgassen worden gezuiverd met een uitgebreid schoonmaakprogramma. Het resultaat zijn gassen die voldoen aan de strenge Nederlandse normen voor de luchtkwaliteit.

Rookgasreiniging

Een groot deel van een afvalenergiecentrale bestaat uit een geavanceerde rookgasreiniging. De reiniging haalt schadelijke stoffen als zware metalen en dioxinen uit de rook. Uit de schoorsteen komt waterdamp en CO₂. Het programma bestaat uit de volgende stappen: elektrofilter > sproeidroger > zure wasser > neutrale wasser > doekenfilter > NOx-installatie.

In de schoorsteen zit meetapparatuur die de kwaliteit van de uitstoot continu volgt. Ook de omgeving wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Onderzoekers meten onder meer of er schadelijke stoffen in de gewassen zitten.

Klimaatverandering te lijf

Door niet-recyclebaar afval in te zetten als brandstof, helpt de afvalsector mee in de strijd tegen klimaatverandering. Dankzij de afvalenergiecentrales bespaart Nederland een enorme hoeveelheid fossiele brandstoffen. Uit de schoorstenen van de centrales komt weliswaar CO₂ maar omdat dit voor ongeveer tweederde van biogene oorsprong is, draagt het minder bij aan het broeikaseffect.
 

Contactpersoon

Han van Rijssen

e-mail

073-627 94 44