Gft-inzameling

Gft-inzameling

Informatie voor gemeenten over de inzameling van gft

Nederlandse gemeenten zamelen jaarlijks ongeveer 1,5 miljard kilo groente-, fruit- en tuinafval (gft) in. Toch belandt veel gft, nog bijna de helft, bij het restafval. De rijksoverheid wil met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) in 2020 een scheidingspercentage van 75 procent voor huishoudelijk afval realiseren. Dit scheidingspercentage ligt nu op 50 procent, een flinke opgave dus. Betere scheiding van gft kan het verschil maken.

Succesvolle gft-maatregelen

Gemeenten hebben de sleutel in handen. Steeds meer gemeenten maken serieus werk van het verhogen van hun inzamelpercentages. Overal in het land lopen projecten om meer gft gescheiden in te zamelen, met goede resultaten. Succesverhalen en goede maatregelen zijn te vinden in de uitgaven Meer waarde uit gft-afval, Groene groei met gft als grondstof en Van Gft Naar Grondstof (zie publicaties hieronder).

Vlog over de weg van het gft

Gft en etensresten zijn goede grondstoffen om compost en biogas van te maken. Welke weg legt gft af nadat je ze in de gft-bak hebt gegooid? Waarom is het zo belangrijk dat gft van goede kwaliteit is, en dat er bijvoorbeeld geen glas of plastic in de gft-bak terechtkomt? Bekijk de vlog en leer meer over de wereld van gft-verwerking. De vlog is gemaakt in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven en het programma VANG-Huishoudelijk Afval.

 

 

Meer informatie voor weloverwogen keuze

Om tot de juiste keuze te komen, is goede en actuele kennis over de verwerking van gft nodig. Op deze site staat informatie die gemeenten helpt om weloverwogen keuzes te maken.

CO₂-rekenmodel

Het CO₂-rekenmodel geeft inzicht in de CO₂-besparing van verschillende verwerkingsvarianten.

uniforme wel/niet-lijst voor gft

Samen met alle partijen in de keten hebben we een uniforme wel/niet-lijst voor gft-afval ontwikkeld. Als iedereen die betrokken is in de keten van gft - burgers, gemeenten, NGO’s, inzamelaars en verwerkers - deze uniforme wel/niet-lijst voor gft gebruikt bij het scheiden en inzamelen van gft, bereiken we samen sneller de circulaire economie. Alle beschikbare middelen zijn te vinden op www.vang-hha.nl/afvalscheiding/wel-niet-lijst. Consumenten kunnen het beste worden verwezen naar de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. De uniforme wel/niet-lijst voor gft is hierin verwerkt.

Factsheets

  • In een factsheet legt de sector uit waarom bioplastics niet in de gft-bak thuishoren. Uitzondering vormen de gft-inzamelzakjes. Dit hulpmiddel heeft een positief effect op de hoeveelheid gescheiden ingezameld gft. Daarom accepteert de composteersector die wel bij het gft. Deze factsheet is ook in het Engels beschikbaar.
  • Om samen met gemeenten, consumenten en producenten de recycling van gft te laten groeien en kwalitatief hoogwaardige producten te produceren, vraagt de gft-sector in een factsheet aandacht voor diverse aspecten die een rol spelen bij de productie van een grotere hoeveelheid kwaliteitscompost.
  • Keukenafval wordt onvoldoende gescheiden. Er zijn verschillende 'dragers voor gft' op de markt die het mensen gemakkelijker kunnen maken om keukenafval te scheiden. In een factsheet staan de voor- en nadelen van dragers voor gft op en rij.
  • Gft-inzameling werkt beter zonder duobak. Waarom dat zo is maakt de Vereniging Afvalbedrijven duidelijk in een factsheet.
  • Een nultarief voor gft blijkt een belangrijke manier om het scheidingspercentage flink te laten stijgen. De Vereniging Afvalbedrijven heeft een factsheet gemaakt over het nultarief voor gft-inzameling.

Publicaties

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

op LinkedIn

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid