Gft-inzameling

Gft-inzameling

Informatie voor gemeenten over de inzameling van gft

Nederlandse gemeenten zamelen jaarlijks ongeveer 1,4 miljard kilo gft in. Toch belandt veel gft, nog bijna de helft, bij het restafval. De rijksoverheid wil met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) in 2020 een scheidingspercentage van 75 procent voor huishoudelijk afval realiseren. Dit scheidingspercentage ligt nu op 50 procent, een flinke opgave dus. Betere scheiding van gft kan het verschil maken.

Succesvolle gft-maatregelen

Gemeenten hebben de sleutel in handen. Steeds meer gemeenten maken serieus werk van het verhogen van hun inzamelpercentages. Overal in het land lopen projecten om meer gft gescheiden in te zamelen, met goede resultaten. Succesverhalen en goede maatregelen zijn te vinden in de uitgaven Meer waarde uit gft-afval, Groene groei met gft als grondstof en Van Gft Naar Grondstof (zie publicaties hieronder).

Meer informatie voor weloverwogen keuze

Om tot de juiste keuze te komen, is goede en actuele kennis over de verwerking van gft-afval nodig. Op deze site staat informatie die gemeenten helpt om weloverwogen keuzes te maken.

CO₂-rekenmodel

Het CO₂-rekenmodel geeft inzicht in de CO₂-besparing van verschillende verwerkingsvarianten.

Factsheets

  • Een factsheet met informatie over wat gft is en een lijst met wat er wel en niet thuishoort in de gft-bak.
  • In een factsheet legt de sector uit waarom bioplastics niet in de gft-bak thuishoren. Uitzondering vormen de gft-inzamelzakjes. Dit hulpmiddel heeft een positief effect op de hoeveelheid gescheiden ingezameld gft. Daarom accepteert de composteersector die wel bij het gft. Deze factsheet is ook in het Engels beschikbaar.
  • Om samen met gemeenten, consumenten en producenten de recycling van gft te laten groeien en kwalitatief hoogwaardige producten te produceren, vraagt de gft-sector in een factsheet aandacht voor diverse aspecten die een rol spelen bij de productie van een grotere hoeveelheid kwaliteitscompost.
  • Keukenafval wordt onvoldoende gescheiden. Er zijn verschillende 'dragers voor gft' op de markt die het mensen gemakkelijker kunnen maken om keukenafval te scheiden. In een factsheet staan de voor- en nadelen van dragers voor gft op en rij.
  • Gft-inzameling werkt beter zonder duobak. Waarom dat zo is maakt de Vereniging Afvalbedrijven duidelijk in een factsheet.
  • Een nultarief voor gft blijkt een belangrijke manier om het scheidingspercentage flink te laten stijgen. De Vereniging Afvalbedrijven heeft een factsheet gemaakt over het nultarief voor gft-inzameling.

Publicaties

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

op LinkedIn

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid