Gft-inzameling

Gft-inzameling

Informatie voor gemeenten over de inzameling van gft

Rijksoverheid, gemeenten en branche werken gezamenlijk aan het inzamelen en recyclen van meer en beter groente-, fruit- en tuinafval (gft). Hiervoor werken ze samen in het programma VANG-Huishoudelijk Afval. Dit programma is ontwikkeld om gemeenten te helpen de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Overal in het land lopen projecten voor een verbeterde inzameling van gft van goede kwaliteit. Een goede kwaliteit is nodig voor de productie van hoogwaarde compost. Gft is ook grondstof voor biogas, elektriciteit, warmte en CO2.

Deze website geeft informatie over de inzameling en verwerking van gft. Deze informatie kan gemeenten helpen bij het maken van weloverwogen keuzes bij hun gft-beleid.
 

Wel/Niet-lijst gft

Alle partijen in de keten hebben gezamenlijk een uniforme wel/niet-lijst voor gft-afval ontwikkeld. Als iedereen die betrokken is in de keten van gft - burgers, gemeenten, NGO’s, inzamelaars en verwerkers - deze uniforme wel/niet-lijst gebruikt bij het scheiden en inzamelen van gft, bereiken we samen sneller de circulaire economie. Alle beschikbare middelen voor de communicatie rondom de wel/niet-lijst gft zijn te vinden op www.vang-hha.nl/wel-lijst. Consumenten kunnen het beste worden verwezen naar de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. De uniforme wel/niet-lijst voor gft is hierin verwerkt.

de weg van het gft

Gft en etensresten zijn goede grondstoffen om compost en biogas van te maken. Welke weg legt gft af nadat het in de gft-bak is gegooid? Waarom is het zo belangrijk dat gft van goede kwaliteit is, en dat er bijvoorbeeld geen glas of plastic in de gft-bak terechtkomt? Onderstaande vlog leert ons meer over de wereld van gft-verwerking. De vlog is gemaakt in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven en het programma VANG-Huishoudelijk Afval.

 

SchoOn gft voor het maken van kwaliteitscompost

Voor het maken van compost van hoge kwaliteit is het belangrijk dat gft zorgvuldig wordt gescheiden bij de bron, zodat er geen materialen in zitten die niet in het gft of de compost thuishoren. Alleen van schoon gft kan schone kwaliteitscompost worden gemaakt. Om alle partijen hiervan bewust te maken, heeft de Vereniging Afvalbedrijven samen met haar composteerleden onderstaande film gemaakt.

 

CO₂-rekenmodel

Het CO₂-rekenmodel geeft inzicht in de CO₂-besparing van verschillende verwerkingsvarianten.
 

Factsheets

  • In een factsheet legt de sector uit waarom bioplastics níet in de gft-bak thuishoren. Uitzondering vormen de gft-inzamelzakjes. Dit hulpmiddel heeft een positief effect op de hoeveelheid gescheiden ingezameld gft. Daarom accepteert de composteersector die wel bij het gft. Deze factsheet is ook in het Engels beschikbaar.
  • Om samen met gemeenten, consumenten en producenten de recycling van gft te laten groeien en kwalitatief hoogwaardige producten te produceren, vraagt de gft-sector in een factsheet aandacht voor diverse aspecten die een rol spelen bij de productie van een grotere hoeveelheid kwaliteitscompost.
  • Keukenafval wordt onvoldoende gescheiden. Er zijn verschillende 'dragers voor gft' op de markt die het mensen gemakkelijker kunnen maken om keukenafval te scheiden. In een factsheet staan de voor- en nadelen van dragers voor gft op en rij.
     

AAnvalsplan gft-afval

Binnen het programma VANG-Huishoudelijk Afval hebben Rijkswaterstaat, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven voor het verbeteren van de kwaliteit van gft-afval gezamenlijk een zogeheten Aanvalsplan opgesteld. Kwaliteit van gft is nodig om het te kunnen recyclen tot hoogwaardige compost. Ook de hoeveelheid ingezameld gft moet omhoog. Samenwerking met de partijen in de keten is cruciaal.

producten uit het aanvalsplan

Verbeteren afvalscheiding in de hoogbouw

Een knelpunt in de grote steden is de minder goede afvalscheiding door bewoners in de hoogbouw. Het verkrijgen van inzichten in de gedragsbepalende factoren voor afvalscheiding én wanneer deze factoren van belang zijn, vormt de basis van effectieve instrumenten die bronscheiding van groente-, fruit- en etensresten (gfe) in de hoogbouw kunnen verbeteren. In 2020 is praktische menukaart geïntroduceerd die gemeenten effectieven instrumenten biedt.

Meer hierover is te vinden op website VANG huishoudelijk afval.
 

Petitie GFT

In 2020 heeft de Vereniging Afvalbedrijven mede namens zeven andere organisaties op het gebied van afvalverwerking, recycling en milieu in een petitie de Tweede Kamer opgeroepen om maatregelen te nemen tegen de vervuiling van gft. De vervuiling was in het jaar 2000 nog maar één procent en nu ligt dat rond de 5 procent. Als deze trend doorzet, dreigt de recycling van gft-afval te moeten stoppen en komen de Nederlandse recyclingdoelstellingen in gevaar.

Naast een uitgeschreven petitie boden de organiaties de Tweede Kamer onderstaande film aan waarin mensen uit de composteringssector vertellen over de problemen én de oplossingen.

 

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

op LinkedIn

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid