Gft-inzameling

CO₂-rekenmodel

Hoogwaardige verwerking van gft levert forse klimaatwinst op. Compost bindt CO₂ in de bodem en levert zo CO₂-besparing op. Met name compost in potgrond levert een flinke CO₂-besparing. Als het materiaal eerst wordt vergist, dan pakt de CO₂-besparing nog vele malen beter uit.

Het CO₂-rekenmodel biedt inzicht in de CO₂-besparing van verschillende verwerkingsvarianten. Het model is een hulpmiddel voor verwerkers en gemeenten om de CO₂-besparing van de gft-verwerking te berekenen. Ook is het geschikt om de toekomstige ontwikkeling van CO₂-reductie en het potentieel te bepalen.

Bekijk de CO₂-tool. Bij beveiligingsverzoeken 'inschakelen' kiezen. 

De onderstaande figuur geeft een uitsplitsing van de opbouw van de CO₂-reductie conform de uitwerking met de CO₂-tool.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

op LinkedIn

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid