Gft-inzameling

Nederlandse gemeenten zamelen jaarlijks ongeveer 1,4 miljard kilo gft in. Toch belandt veel gft, nog bijna de helft, bij het restafval. De rijksoverheid wil met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) in 2020 een scheidingspercentage van 75 procent voor huishoudelijk afval realiseren. Dit scheidingspercentage ligt nu op 50 procent, een flinke opgave dus. Betere scheiding van gft kan het verschil maken. 

Succesvolle gft-maatregelen

Gemeenten hebben de sleutel in handen. Steeds meer gemeenten maken serieus werk van het verhogen van hun inzamelpercentages. Overal in het land lopen projecten om meer gft gescheiden in te zamelen, met goede resultaten. Succesverhalen en goede maatregelen zijn te vinden in de uitgaven Meer waarde uit gft-afval, Groene groei met gft als grondstof en Van Gft Naar Grondstof.

Meer informatie voor gemeenten

Om tot de juiste keuze te komen, is goede en actuele kennis over de verwerking van gft-afval nodig. Op deze site staat informatie die gemeenten helpt om weloverwogen keuzes te maken.

CO₂-rekenmodel

  • Het CO₂-rekenmodel geeft inzicht in de CO₂-besparing van verschillende verwerkingsvarianten.

Publicaties

Factsheets

  • Een nultarief voor gft blijkt een belangrijke manier om het scheidingspercentage flink te laten stijgen. De Vereniging Afvalbedrijven heeft een factsheet gemaakt over het nultarief voor gft-inzameling.
  • Gft-inzameling werkt beter zonder duobak. Waarom dat zo is maakt de Vereniging Afvalbedrijven duidelijk in een factsheet.
  • Keukenafval wordt onvoldoende gescheiden. Er zijn verschillende 'dragers voor gft' op de markt die het mensen gemakkelijker kunnen maken om keukenafval te scheiden. In een factsheet staan de voor- en nadelen van dragers voor gft op en rij.
  • Een factsheet met informatie over wat gft is en een lijst met wat er wel en niet thuishoort in de gft-bak.
  • Om samen met gemeenten, consumenten en producenten de recycling van gft te laten groeien en kwalitatief hoogwaardige producten te produceren, vraagt de gft-sector in een factsheet aandacht voor diverse aspecten die een rol spelen bij de productie van een grotere hoeveelheid kwaliteitscompost.
  • In een factsheet legt de sector uit waarom bioplastics niet in de gft-bak thuishoren. Uitzondering vormen de gft-inzamelzakjes. Dit hulpmiddel heeft een positief effect op de hoeveelheid gescheiden ingezameld gft. Daarom accepteert de composteersector die wel bij het gft.

Kant-en-klare teksten

  • Kant-en-klare teksten die u kunt gebruiken bij uw communicatie over het gescheiden inzamelen en verwerken van gft-afval. U kunt ze letterlijk overnemen of gebruiken ter inspiratie voor eigen teksten. Het zijn teksten voor afvalkalender, huis-aan-huisblad en website.

Contactpersoon

Jennifer Koster-Bos

e-mail

073-627 94 44