Energie uit gft-afval

Gft-afval zit vol groene energie. De gft-branche weet deze energie steeds beter te benutten. Dat doet ze door vóór de compostering een vergistingsstap te bouwen. Gft-vergisting is de afgelopen periode in snel tempo toegenomen. De vergisters voorzien huishoudens van duurzame elektriciteit, tuinders van CO₂ en warmte, en inzamelvoertuigen en bussen van duurzame brandstof.

Duurzame energie

De gft-sector is producent van duurzame energie. Talloze verwerkers hebben hun conventionele composteerhallen en -tunnels uitgebreid met een vergistingsinstallatie. Een aantal gft-verwerkers weet ook met andere technieken duurzame energie op te wekken. Ze zetten de houtdeeltjes in gft-afval in als duurzame brandstof voor bio-energiecentrales. Eén van de bedrijven benut tevens de restwarmte uit de tunnelcompostering. De warmte levert het bedrijf aan de naastgelegen bromeliakwekerij.

Biogas als grondstof

Bij gft-vergisting komt biogas vrij, dat grondstof is voor meerdere toepassingen. Van biogas kan groene warmte of duurzame elektriciteit worden gemaakt. Ook kan het worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit door de CO₂ af te scheiden en het methaangas te zuiveren. Dit groene gas kan ingevoerd worden op het aardgasnet. Andere optie is om op groen gas te rijden. Steeds meer inzamelwagens rijden rond met opschriften als ‘deze wagen rijdt op uw gft-afval’.

Contactpersoon

Jennifer Koster-Bos

e-mail

073-627 94 44