Netwerk

Om haar werk goed te kunnen doen, is een sterk netwerk van groot belang voor de Vereniging Afvalbedrijven. Niet alleen in Nederland, maar ook in de Europese arena. De Vereniging Afvalbedrijven heeft voortdurend contact met beleidsmakers en politici. Zij neemt deel aan verschillende overlegvormen en laat haar stem horen op conferenties en in de pers. De Vereniging Afvalbedrijven vormt zo een gemeenschappelijk aanspreekpunt en is gesprekpartner van overheden en organisaties.

De Vereniging Afvalbedrijven is lid van diverse organisaties. Binnen Nederland gaat het om VNO-NCW, Vereniging Industriële Bouwgrondstoffen (VIB), stichting Warmtenetwerk, Stichting Groen Gas NederlandFederatie Bio-economie Nederland, Dutch Biorefinery Cluster, Veiligheid Voorop en VVM. Daarnaast is zij begunstiger van NEN en stichting Rioned. In Europa is zij lid van FEAD, BIR, ECN, EuRIC, RECS en CEWEP. Zowel directie en beleidsmedewerkers van het verenigingsbureau als leden zijn actief in deze organisaties.