Header hergebruik

Nieuws

Actueel nieuws van de Vereniging Afvalbedrijven.

Artikel - 18 november 2019

Betere gft-kwaliteit vereist ketensamenwerking

Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Nieuwsbericht - 14 november 2019

Nu te weinig tijd voor invoering van alternatieve CO₂-plan afvalsector

Het is het kabinet helaas niet gelukt om nu het alternatieve plan van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) voor CO₂-reductie opgenomen te...

Nieuwsbericht - 11 november 2019

CPB: Meer milieuwinst mogelijk uit recycling

Vorige week vroeg het Centraal Planbureau (CPB) met een policy brief aandacht voor de milieuwinst uit recycling. Volgens het CPB kan deze...

Nieuwsbericht - 6 november 2019

Webportaal Mijn-ILT op 4 december van start

Sector en overheid zetten gezamenlijk een stap naar digitaal werken in de afvalbranche. Op 4 december opent het webportaal MijnILT. Met...

Nieuwsbericht - 5 november 2019

Vraag en aanbod kunststofrecyclaat beter op elkaar aansluiten

Het programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’ (KVG) heeft tot doel vraag en aanbod van kunststofrecyclaat beter op elkaar aan...

Nieuwsbericht - 4 november 2019

Berekening kabinet onvolledig: CO₂-reductie importheffing te rooskleurig voorgespiegeld

Invoeren van een importheffing op buitenlands afval levert minder CO₂-besparing op dan het kabinet had gedacht. Dit blijkt uit een...

Nieuwsbericht - 31 oktober 2019

Bijeenkomst intern communiceren over veilig en gezond werken voor communicatieprofessionals

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche organiseert op 28 november 2019 in Driebergen een bijeenkomst over intern communiceren over...

Nieuwsbericht - 28 oktober 2019

Goed nieuws voor matrasrecycling: consument is bereid te betalen voor recyclen matras

Bijna helft consumenten is bereid 10 euro of meer te betalen voor recyclen matras, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Dat is goed nieuws...

Nieuwsbericht - 24 oktober 2019

Alternatief voor importheffing op buitenlands afval

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) wil graag snel met het kabinet om tafel voor het bespreken van een alternatief plan voor de...

Nieuwsbericht - 23 oktober 2019

Ketensamenwerking Twente voor duurzame brandstof

De afvalsector helpt mee aan de omslag naar duurzame energie. Dit doen bedrijven bijvoorbeeld met de productie van groen gas, wat het...

Nieuwsbericht - 14 oktober 2019

Ruud Sondag: What’s beyond ‘Afval Bestaat Niet'?

De afvalsector mag wel eens wat trotser op zichzelf zijn, stelt Ruud Sondag, voormalig CEO van Van Gansewinkel. “Stop met Calimero-gedrag...

Artikel - 14 oktober 2019

Elektrisch apparaat in de goede bak voorkomt brand

Deze week is de Nationale Recycleweek. Tot en met 21 oktober helpt de hele keten om recycling van e-waste een boost te geven. De...

Nieuwsbericht - 9 oktober 2019

Themablad en poster Prikken en Snijden van Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) wil het gebruik van de arbocatalogus stimuleren. Daarvoor ontwikkelt zij materialen die...

Artikel - 7 oktober 2019

‘Jullie werk heeft echt impact’

Tijdens de Afvalconferentie op 2 oktober 2019 recht de sector de rug. De afvalsector is trots en wil graag meer erkenning. Dat stellen de...

Artikel - 7 oktober 2019

‘Importheffing is juridisch erg wankel’

De importheffing die het kabinet wil invoeren, is in strijd met Europese regelgeving. Dat concludeert afvalrecht-expert Ron Laan. Een...

Nieuwsbericht - 30 september 2019

Meer uniformiteit in regels Benelux

In het belang van de circulaire economie is het van groot belang dat er meer uniformiteit komt in de regels die worden gehanteerd....

Artikel - 27 september 2019

Importheffing: duurzame warmte en CO₂-reductie stokt

De door het kabinet beoogde importbelasting zal niet alleen forse sporen achterlaten op de afvalsector, maar ook op bedrijven daarbuiten...

Nieuwsbericht - 25 september 2019

Congres ‘Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten’

De kwaliteit van gescheiden ingezameld afval staat stevig in de belangstelling. Met name als het gaat om gft is dit een hot topic:...

Nieuwsbericht - 25 september 2019

Afvalconferentie 2019 op 2 oktober in Amersfoort

Volgende week woensdag organiseren de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD in Amersfoort de Afvalconferentie 2019. Het gaat om ontmoeten...

Nieuwsbericht - 24 september 2019

Nieuwe Eural-handreiking

De regelgeving voor het beoordelen van de gevaareigenschappen van afvalstoffen is gewijzigd. Daarom is de Handreiking Eural ook...

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Afvalverwerking in Nederland

De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, gecomposteerd/vergist afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de WAR participeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval en Materialen van Rijkswaterstaat.

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid