Header hergebruik

Nieuws

Actueel nieuws van de Vereniging Afvalbedrijven.

Artikel - 19 september 2019

Importbelasting tast Europese afvalmarkt aan

Een importbelasting zal de afvalmarkt in Noordwest-Europa ontregelen, vrezen recyclingmanagers in Duitsland en Groot-Brittannië. Niet...

Nieuwsbrief - 19 september 2019

Roep om landelijke taskforce voor aanpak afvalbranden

Er moet een landelijke taskforce voor de aanpak van afvalbranden komen. Als de hele keten de handen ineenslaat, kunnen meer branden...

Nieuwsbericht - 18 september 2019

Analyse Miljoenennota 2020

Gisteren presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020. De Vereniging Afvalbedrijven heeft de begrotingen van de ministeries van...

Nieuwsbericht - 18 september 2019

VA roept Tweede Kamer op tot debat over importheffing buitenlands afval

Het kabinet gaat er van uit dat de importheffing in drie jaar tijd alle import van buitenlands afval zal stoppen, zo blijkt uit het...

Publicatie - 18 september 2019

Jaarbericht 2018 Vereniging Afvalbedrijven

In het Jaarbericht 2018 kijkt de VA terug op belangrijke onderwerpen die ons bezighielden in het afgelopen jaar. We hebben ons...

Artikel - 17 september 2019

Importheffing trekt wissel op recycling

De beoogde importbelasting op buitenlands afval heeft nadelige gevolgen voor de recycling in ons land. De heffing maakt recycling...

Artikel - 12 september 2019

Importheffing levert zeer beperkte CO₂-winst

Importbelasting levert ons land amper CO₂-winst op

Het kabinet wil met een importheffing op buitenlands afval aanvullende CO₂-reductie boeken. Maar het plan levert niet of nauwelijks...

Persbericht - 10 september 2019

Importheffing op buitenlands afval niet invoeren

Een importheffing op buitenlands afval levert geen materiële bijdrage aan besparing van CO₂ in Nederland. Ook heeft de heffing...

Nieuwsbericht - 3 september 2019

18 september: Bijeenkomst ‘Hoe voorkomen we afvalbranden?’

Afvalbranden lijken steeds meer aandacht te krijgen. Feit is dat de branden vaak uitbreken bij afvalbedrijven, maar dat de oorzaak in...

Artikel - 3 september 2019

Textielrecycling lijdt onder toename verontreiniging

Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Nieuwsbericht - 2 september 2019

Regionale bijeenkomsten ‘rioolinspectie nieuwe stijl’ in het najaar

De Vereniging Afvalbedrijven en Stichting RIONED organiseren regionale bijeenkomsten over de nieuwe landelijke werkwijze bij het...

Nieuwsbericht - 29 augustus 2019

Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam

Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam

Verpakkingen zijn vaak nog onnodig onduurzaam en voldoen niet aan de wettelijke eisen, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. De...

Nieuwsbericht - 27 augustus 2019

Aanvalsplan moet kwaliteit gft verbeteren

De Vereniging Afvalbedrijven maakt zich sterk om de afname van de kwaliteit van gescheiden ingezameld gft een halt toe te roepen....

Nieuwsbericht - 31 juli 2019

Nog geen werkbare oplossing voor PFAS-houdende grond en bagger

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 8 juli 2019 het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende...

Nieuwsbericht - 25 juli 2019

Sector neemt regie in handen om nationale afvalcrisis te voorkomen

Als er niet snel maatregelen genomen worden, kan er over enkele dagen op veel plaatsen geen afval meer worden opgehaald. Het wegvallen...

Nieuwsbericht - 25 juli 2019

Tekort aan verwerkingscapaciteit op Europese afvalmarkt dreigt

De Europese afvalbrancheorganisaties EuRIC en CEWEP zien een tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaan op de Europese afvalmarkt....

Nieuwsbericht - 23 juli 2019

Vereniging Afvalbedrijven wil dat AEB nu snel afspraken concretiseert

De gemeente Amsterdam geeft AEB Amsterdam voor enige tijd lucht, maar die lijkt alleen gericht op de verwerking van huishoudelijk afval...

Nieuwsbericht - 22 juli 2019

Afvalbranche helpt eikenprocessierupsen opruimen

Groenbedrijven en afvalsector hebben een oplossing gevonden voor het opruimen van de eikenprocessierupsen. Op korte termijn wordt 300 ton...

Nieuwsbericht - 18 juli 2019

Vereniging Afvalbedrijven wil snel duidelijkheid over AEB Amsterdam

De Nederlandse afval- en recyclingmarkt stagneert als er niet snel een oplossing komt voor afvalstromen die de komende tijd niet door AEB...

Nieuwsbericht - 16 juli 2019

Ingezameld textiel steeds vaker verontreinigd

De brancheorganisatie van textielrecyclers VHT luidt de noodklok. In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en...

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Afvalverwerking in Nederland

De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, gecomposteerd/vergist afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de WAR participeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval en Materialen van Rijkswaterstaat.

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid