Header hergebruik

Nieuws

Actueel nieuws van de Vereniging Afvalbedrijven.

Nieuwsbericht - 24 oktober 2019

Alternatief voor importheffing op buitenlands afval

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) wil graag snel met het kabinet om tafel voor het bespreken van een alternatief plan voor de...

Nieuwsbericht - 23 oktober 2019

Ketensamenwerking Twente voor duurzame brandstof

De afvalsector helpt mee aan de omslag naar duurzame energie. Dit doen bedrijven bijvoorbeeld met de productie van groen gas, wat het...

Nieuwsbericht - 14 oktober 2019

Ruud Sondag: What’s beyond ‘Afval Bestaat Niet'?

De afvalsector mag wel eens wat trotser op zichzelf zijn, stelt Ruud Sondag, voormalig CEO van Van Gansewinkel. “Stop met Calimero-gedrag...

Artikel - 14 oktober 2019

Elektrisch apparaat in de goede bak voorkomt brand

Deze week is de Nationale Recycleweek. Tot en met 21 oktober helpt de hele keten om recycling van e-waste een boost te geven. De...

Nieuwsbericht - 9 oktober 2019

Themablad en poster Prikken en Snijden van Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) wil het gebruik van de arbocatalogus stimuleren. Daarvoor ontwikkelt zij materialen die...

Artikel - 7 oktober 2019

‘Jullie werk heeft echt impact’

Tijdens de Afvalconferentie op 2 oktober 2019 recht de sector de rug. De afvalsector is trots en wil graag meer erkenning. Dat stellen de...

Artikel - 7 oktober 2019

‘Importheffing is juridisch erg wankel’

De importheffing die het kabinet wil invoeren, is in strijd met Europese regelgeving. Dat concludeert afvalrecht-expert Ron Laan. Een...

Nieuwsbericht - 30 september 2019

Meer uniformiteit in regels Benelux

In het belang van de circulaire economie is het van groot belang dat er meer uniformiteit komt in de regels die worden gehanteerd....

Artikel - 27 september 2019

Importheffing: duurzame warmte en CO₂-reductie stokt

De door het kabinet beoogde importbelasting zal niet alleen forse sporen achterlaten op de afvalsector, maar ook op bedrijven daarbuiten...

Nieuwsbericht - 25 september 2019

Congres ‘Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten’

De kwaliteit van gescheiden ingezameld afval staat stevig in de belangstelling. Met name als het gaat om gft is dit een hot topic:...

Nieuwsbericht - 25 september 2019

Afvalconferentie 2019 op 2 oktober in Amersfoort

Volgende week woensdag organiseren de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD in Amersfoort de Afvalconferentie 2019. Het gaat om ontmoeten...

Nieuwsbericht - 24 september 2019

Nieuwe Eural-handreiking

De regelgeving voor het beoordelen van de gevaareigenschappen van afvalstoffen is gewijzigd. Daarom is de Handreiking Eural ook...

Artikel - 19 september 2019

Importbelasting tast Europese afvalmarkt aan

Een importbelasting zal de afvalmarkt in Noordwest-Europa ontregelen, vrezen recyclingmanagers in Duitsland en Groot-Brittannië. Niet...

Nieuwsbrief - 19 september 2019

Roep om landelijke taskforce voor aanpak afvalbranden

Er moet een landelijke taskforce voor de aanpak van afvalbranden komen. Als de hele keten de handen ineenslaat, kunnen meer branden...

Nieuwsbericht - 18 september 2019

Analyse Miljoenennota 2020

Gisteren presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020. De Vereniging Afvalbedrijven heeft de begrotingen van de ministeries van...

Nieuwsbericht - 18 september 2019

VA roept Tweede Kamer op tot debat over importheffing buitenlands afval

Het kabinet gaat er van uit dat de importheffing in drie jaar tijd alle import van buitenlands afval zal stoppen, zo blijkt uit het...

Publicatie - 18 september 2019

Jaarbericht 2018 Vereniging Afvalbedrijven

In het Jaarbericht 2018 kijkt de VA terug op belangrijke onderwerpen die ons bezighielden in het afgelopen jaar. We hebben ons...

Artikel - 17 september 2019

Importheffing trekt wissel op recycling

De beoogde importbelasting op buitenlands afval heeft nadelige gevolgen voor de recycling in ons land. De heffing maakt recycling...

Artikel - 12 september 2019

Importheffing levert zeer beperkte CO₂-winst

Importbelasting levert ons land amper CO₂-winst op

Het kabinet wil met een importheffing op buitenlands afval aanvullende CO₂-reductie boeken. Maar het plan levert niet of nauwelijks...

Persbericht - 10 september 2019

Importheffing op buitenlands afval niet invoeren

Een importheffing op buitenlands afval levert geen materiële bijdrage aan besparing van CO₂ in Nederland. Ook heeft de heffing...

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Afvalverwerking in Nederland

De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, gecomposteerd/vergist afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de WAR participeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval en Materialen van Rijkswaterstaat.

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid