Renewi Netherlands Holding B.V.

naam bedrijf:

Renewi Netherlands Holding B.V.

postbus:

59372

postcode:

1040 KJ

plaats:

Amsterdam

bezoekadres:

Kajuitweg 1

postcode:

1041 AP

plaats:

Amsterdam

telefoon:

020 - 44 76 666

mailadres:

info@renewi.nl

website:

www.renewi.nl

activiteiten:

Renewi Nederland is een toonaangevend milieubedrijf gespecialiseerd in afvalinzameling, -verwerking en -recycling. Renewi richt zich op maximale recycling en het (her)winnen van grondstoffen en energie uit afval. Jaarlijks verwerkt het bedrijf meer dan 14 miljoen ton afval tot waardevolle producten of energie. Dankzij voortdurende innovatie wordt gemiddeld 90% van het afval gerecycled en gereed gemaakt voor hergebruik. Renewi is een afvalverwerkingsbedrijf dat haar diensten landelijk aanbiedt en heeft meer dan 8.000 medewerkers in dienst.

actief in:

Renewi is actief in o.a. Nederland, België, Engeland en Canada.