Afvalverwerking in Nederland

De Werkgroep Afvalregistratie (WAR) inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, gecomposteerd/vergist afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de WAR participeren het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval en Materialen van Rijkswaterstaat. Het rapport gaat over ongeveer twintig procent van de totale hoeveelheid van 60 miljoen ton afval die jaarlijks in Nederland ontstaat. Bijna tachtig procent daarvan wordt gerecycled.

gegevens 2016

gegevens 2015

gegevens 2014

gegevens 2013

gegevens 2012

gegevens 2011

gegevens 2010

gegevens 2009

gegevens 2008

gegevens 2007

gegevens 2006

gegevens 2005

gegevens 2004

gegevens 2003