Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 14 februari 2019

Versnellingshuis circulaire economie geopend

Met het zetten van de laatste handtekening van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is woensdag in Alkmaar Het Versnellingshuis voor de circulaire economie gelanceerd. Het initiatief gaat ondernemers ondersteunen die ambitieuze plannen hebben die bijdragen aan de versterking van circulaire economie, maar in de uitvoering tegen problemen aanlopen. Het gaat om een gezamenlijk project van IenW, VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, Nederland circulair!, het Interprovinciaal Overleg en RVO. De Vereniging Afvalbedrijven ondersteunt als lid van VNO-NCW het Versnellingshuis.

Van links naar rechts: Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland, Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW en Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van IenW 

In het Versnellingshuis bieden experts uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap samen de juiste hulp, zodat meer goede plannen tot bloei komen en rendabel worden. Denk aan hulp aan circulaire ondernemers die met een vastgelopen businessplan zitten en coalities van partijen die hun regio circulair willen maken. Met het Versnellingshuis moet de economie sneller circulair, beter en slimmer worden. De Vereniging Afvalbedrijven zal zich als een echte partner in de circulaire economie opwerpen. Zijn er initiatieven waarbij de Vereniging Afvalbedrijven - of een van de leden - kan helpen, worden in het Versnellingshuis partijen direct met elkaar verbonden.
 
Het initiatief voor een Versnellingshuis circulaire economie kwam van Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, waar eerder al versnellingstafels waren. “De tafel wordt nu een huis”, aldus De Boer bij de lancering. “We maken echt werk van de circulaire economie. We gaan hiermee van goede bedoelingen naar een effectieve aanpak.” Volgens Van Veldhoven is Nederland nu koploper als het gaat om een gestructureerde aanpak om tot een circulaire economie te komen. “Maar dat kunnen we versnellen en daar hoort een versnellingshendel bij.”

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Circulaire economie

Circulaire economie