Nieuws

Nieuwsbericht - 16 januari 2019

Kwaliteit en afzet nodig voor circulaire economie

Circulariteit heeft een plek veroverd in de Nederlandse economie. Er is echter nog geen zicht op de door het kabinet beoogde versnelde overgang naar een circulaire economie. Hiervoor zijn veel meer nieuwe circulaire initiatieven nodig. Dit stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van een eerste inventarisatie van circulaire activiteiten in de Nederlandse economie.

In de visie van de Vereniging Afvalbedrijven vraagt de circulaire economie meer focus, samenwerking en andere businessmodellen. Een andere manier van werken met alle partners in de keten is nodig. De grootste sprong naar een circulaire economie kunnen we maken met het verduurzamen van de industriële productieprocessen en het consumentengedrag. We moeten werken aan businessmodellen, die het waardebehoud van producten en materialen als uitgangspunt hebben. Een belangrijke motor voor de circulaire economie zien we in het inkopen van gerecyclede grondstoffen en materialen door producenten en overheden.

Op dit moment vragen volgens de Vereniging Afvalbedrijven twee factoren extra aandacht: de kwaliteit van de ingezamelde materialen en de afzetmarkt voor gerecyclede materialen. Om de transitie naar een circulaire economie mogelijk maken, is de kwaliteit van ingezamelde materialen van groot belang. Een schone inputstroom is nodig voor de productie van kwalitatief hoogwaardigere producten. Voor een circulaire economie is ook een afzetmarkt van groot belang. Meer gescheiden inzameling loont enkel wanneer de ingezamelde en gerecyclede stromen kunnen worden afgezet. De focus moet liggen op daadwerkelijke, hoogwaardige recycling, niet op het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Die neemt vanzelf af als hoogwaardige recycling op gang komt. Voor goede afzetmogelijkheden is ook de prijs een belangrijk aandachtspunt. Overheidsbeleid moet eraan bijdragen dat het gebruik van gerecyclede materialen voordeliger is dan het gebruik van nieuwe grondstoffen.

Op 11 januari publiceerde het PBL het rapport Circulaire Economie in kaart. Met deze inventarisatie brengt het PBL voor het eerst in de volle breedte de circulaire activiteiten in de Nederlandse economie in beeld. Ook analyseert het PBL welke belemmeringen de overgang naar een circulaire economie in de weg staan en welke vervolgstappen de overheid kan zetten om deze overgang te versnellen.

Robbert Loos

Contactpersoon
Robbert Loos

Robbert Loos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Circulaire economie

Circulaire economie