Header fietser

Nieuws

Artikel - 16 november 2023

Ecopark De Wierde als biodiversiteitshotspot

Innovaties binnen de Nederlandse afvalsector – aflevering 7

De sector innoveert voortdurend. Klimaatverandering en de ambitie van een circulaire economie vereisen nieuwe doorbraken. Een breed scala aan vernieuwingen tilt het afvalbeheer naar een hoger plan. Met deze serie zet de Vereniging Afvalbedrijven innovaties op het voetstuk. Renate van Opzeeland, locatie- en omgevingsmanager van Omrin, over het creëren van een biodiversiteitshotspot.

Op Ecopark De Wierde, het terrein van Omrin in Heerenveen met onder meer een stortplaats, vergistingsinstallatie en scheidings- en bewerkingsinstallatie, bekommert Van Opzeeland zich over de biodiversiteit. “We vinden het belangrijk om te werken aan een betere wereld. Dat doen we voor de toekomst van volgende generaties. De natuur is de basis van ons bestaan. De natuur moet op orde zijn, anders hebben wij als bedrijf geen bestaansrecht meer.”

‘De natuur moet op orde zijn, anders hebben wij als bedrijf geen bestaansrecht meer.’

Groen bedrijventerrein

Ecopark De Wierde doet haar naam eer aan: het terrein oogt grotendeels groen, terwijl op het gros van de bedrijventerreinen in ons land asfalt en beton de boventoon voeren. Omrin neemt er talloze maatregelen om de biodiversiteit - de soortenrijkdom die in ons land ernstig onder druk staat - te stimuleren. “Denk aan slim maaibeleid en aanplant van bomen en struiken, bijenhotels, een vlinder hop-over, nestgelegenheid voor insecten en vogels, speciaal rietbeheer en natuurvriendelijke slootoevers”, somt Van Opzeeland op.

50 soorten broedvogels

De maatregelen werpen hun vruchten af. Flora en fauna profiteren en weten het bedrijventerrein te vinden. “Op ons terrein broeden maar liefst 50 vogelsoorten: van boomkruiper en buizerd tot fazant en scholekster. De vogels zijn een indicator dat het hier goed gaat met de natuur”, zegt Van Opzeeland trots. Studenten van het Van Hall Larenstein in Leeuwarden brengen de broedvogels in kaart. Bijzonder zijn de circa twintig paar oeverzwaluwen die nestelen n de aangelegde steile oeverzwaluwenwand.

Pluktuin met bloemen en fruit

De groene afgedekte stortplaats wordt begraasd door schapen van Kaasmakerij Buurvrouw Durkje, een ecologische boerin uit de buurt. “De schapen eten het kruidenrijke gras. Met bloemenmengsels en een aangepast maaischema stimuleren we de groei van bloemen en kruiden. De bloemen trekken weer insecten aan. Nieuw is onze pluktuin. Iedereen mag er bloemen en fruit komen plukken, want het gaat ons ook om het bewustzijn van onze medewerkers en de omgeving”, nodigt ze uit. Het Ecopark grenst aan een ecologische verbindingszone, een verbinding tussen Friese natuurgebieden. “We hebben een faunaduiker geplaatst zodat dieren een drukke straat veilig kunnen oversteken. Een wildcamera zette er laatst een otter op beeld. Ook andere dieren maken er gebruik van.”

‘Met bloemenmengsels en een aangepast maaischema stimuleren we de groei van bloemen en kruiden.’

Op Ecopark De Wierde neemt Omrin talloze maatregelen om de biodiversiteit te stimuleren (foto's: William Moore Fotografie)

Groene uitbreiding

Werken bij een afvalbedrijf geeft Van Opzeeland veel voldoening. In 2002 kwam ze er in dienst en sindsdien is ‘geen dag hetzelfde’. “Als chemisch technoloog begon ik bij de acceptatie van afvalstromen, maar inmiddels doe ik totaal andere dingen. Ontwikkelingen gaan zo snel in de afvalsector. Echt heel afwisselend. Ik heb het gevoel dat ik echt ergens aan bijdraag.”
Een uitbreiding van Ecopark De Wierde creëert kansen om de biodiversiteit verder te stimuleren. “Aan de oostzijde komt een uitbreiding van 40 hectare, waarvan 8,5 hectare als industriegebied met een nieuw kantoor, werkplaats en circulaire activiteiten. De rest richten we in als natuur met een groot stuk bos. Het wordt echt heel mooi. We herstellen er ook de oude slotenstructuur van het veenweidegebied”, aldus Van Opzeeland.

Samen met de omgeving

Voor de inrichting legde ze haar oor te luister bij de omgeving. Een werkgroep met daarin de drie plaatselijke belangen van de aangrenzende dorpen en omwonenden denkt mee. “De omgeving wil graag minder overlast door geur, geluid en uitzicht. De uitbreiding biedt hiervoor kansen. Een landschapsarchitect, uitgezocht door de dorpsverenigingen, heeft drie goedbezochte gebiedsateliers met de omgeving begeleid.” De werkgroep omarmt de nieuwe natuur die het zicht op de bedrijvigheid grotendeels wegneemt. Ook de geluidsoverlast vermindert. “We creëren een natuurlijke groene geluidswal die schuin oploopt. Gebouwen krijgen groene daken, zodat omwonenden straks uitkijken op het groen. We streven naar een integrale aanpak, waarbij de omgeving, mens en natuur een geheel vormt met ons Ecopark. Iedereen is welkom.”

‘We hebben een faunaduiker geplaatst zodat dieren een drukke straat veilig kunnen oversteken.’