Nieuws

Nieuwsbericht - 29 september 2021

Tijdelijke regeling voor coronabesmet afval verlengd tot 1 april 2022

De rijksoverheid heeft besloten de tijdelijke regeling voor het vervoeren, verpakken en verwerken van coronabesmet afval te verlengen van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022. Het gaat om afval dat afkomstig is van de verzorging van patiënten die zijn besmet met COVID-19 en van testlocaties. Er is nog steeds sprake van een tekort aan verwerkingscapaciteit. Bovendien is de verwachting dat het afval van testlocaties toeneemt, omdat het aantal testen oploopt sinds de invoering van de coronapas.

Volgens de wet moet specifiek ziekenhuisafval in vaten worden verpakt, vervoerd en verwerkt. Doel is dit 'gevaarlijke' afval op een veilige en milieuhygiënische te verwerken. Afval afkomstig van patiënten met COVID-19 wordt nog steeds verpakt en vervoerd in deze vaten, en verwerkt de installatie voor dit specifieke afval. De tijdelijke regeling geldt voor afval dat bij de zorg van patiënten ontstaat, zoals bijvoorbeeld gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Niet alleen afkomstig van ziekenhuizen, ook het bedrijfsafval van andere instellingen waar coronapatiënten worden verzorgd, zoals hospices, verpleeghuizen en zorghotels, evenals het betreffende afval afkomstig van teststraten vallen onder de tijdelijke regeling. Het afval van zorgpersoneel en testlocaties mag in goed gesloten plastic zakken worden verpakt en vervoerd, en worden verwerkt bij afvalenergiecentrales.

De tijdelijke regeling is in het voorjaar van 2020 voor het eerst van kracht geweest. Toen raakte de voorraad vaten uitgeput. In het najaar bleek het nodig de regeling opnieuw in te voeren, omdat het betreffende afval niet langer op een veilige manier kon worden opgeslagen en verwerkt. Op 4 november 2020 trad de regeling daarom opnieuw in werking. De tijdelijke regeling heeft haar praktische nut en noodzaak aangetoond en heeft niet geleid tot onaanvaardbare risico’s bij de veiligheid van het vervoer. Het besluit van de verlening is de door de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 23 september in de Staatscourant geplaatst.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?