Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 3 november 2020

Coronabesmet afval van zorgpersoneel in plastic zakken

Door de toename van het aantal coronapatiënten en de vele COVID19-testen die worden gedaan, stijgt de hoeveelheid afval dat (mogelijk) is besmet met het coronavirus. De verwerker van dit zogeheten specifieke ziekenhuisafval, ZAVIN in Dordrecht, kan de grote hoeveelheden niet langer op een veilige manier op het eigen terrein opslaan en verwerken. Branche en overheid hebben daarom afgesproken dat het verpakken, vervoeren en verwerken van afval, dat zich verzamelt rondom patiënten met het coronavirus - afval dat in de branche 'droog' afval wordt genoemd -, tijdelijk anders geregeld wordt. Dit afval mag vanaf 4 november 2020 in goed gesloten plastic zakken, met een minimale dikte van 75 micrometer, worden verpakt en vervoerd. Dit 'droge' afval wordt vervolgens bij afvalenergiecentrales verwerkt.

Volgens de wet moet specifiek ziekenhuisafval in vaten worden verpakt, vervoerd en verwerkt. Doel is dit 'gevaarlijke' afval op een veilige en milieuhygiënische te verwerken. Afval afkomstig van patiënten met COVID19 wordt nog steeds verpakt en vervoerd in deze vaten, en verwerkt bij ZAVIN. De tijdelijke regeling geldt alleen voor afval dat bij de zorg van patiënten ontstaat, zoals bijvoorbeeld gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen. En dan gaat het niet alleen om dit 'droge' afval van ziekenhuizen. Ook bedrijfsafval afkomstig van andere instellingen waar coronapatiënten worden verzorgd, zoals hospices, verpleeghuizen en zorghotels, en het betreffende afval afkomstig van teststraten vallen onder deze tijdelijke regeling.

De tijdelijke regeling is op 3 november door de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in de Staatscourant geplaatst en treedt woensdag 4 november 2020 in werking. In het voorjaar was de regeling ook al eens tijdelijk van kracht. Aanleiding was toen dat de voorraad vaten uitgeput raakte. Dat is nu niet het geval. De tijdelijke regeling is deze keer bedoeld om te voorkomen dat het afval niet langer kan worden opgeslagen of verwerkt.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?