Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 9 juli 2020

Ruimere norm voor PFAS-houdende grond en bagger is werkbaar

Lozingswater met PFAS is nog wel een knelpunt

De Vereniging Afvalbedrijven is positief over de soepelere PFAS-norm voor de verwerking van grond en bagger die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er is goed dat tegemoetgekomen aan de wens uit onder meer de afvalbranche voor een werkbare norm. Toen de PFAS-norm vorig jaar naar nul ging, kwamen verschillende leden van de Vereniging Afvalbedrijven klem te zitten.

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6000 stoffen die onder andere worden gebruikt in voedselverpakkingen, regenjassen en blusschuim. De stoffen zijn nauwelijks afbreekbaar, waardoor ze in het water en de grond blijven zitten, en sommige PFAS zijn giftig. Om te voorkomen dat vervuilde grond op nieuwe plekken terechtkomt, waren restricties gesteld.

Precies een jaar geleden ging de norm voor PFAS naar 0,1 microgram per kilo, waardoor verwerkers van grond en bagger geen kant op konden. In januari werd de norm verhoogd naar 0,8 microgram per kilo, wat al enige verlichting gaf. Onderzoek van het RIVM en Deltares heeft uitgewezen dat de norm zonder gevaar voor het milieu en de volksgezondheid verder versoepeld kan worden naar 1,4 microgram per kilo. Het definitieve handelingskader wordt volgend jaar verwacht.

Wel blijft er nog een knelpunt bestaan met PFAS in lozingswater. Specifiek voor PFAS lijkt hier een voorlopige oplossing gevonden. Met het oog op opkomende stoffen is een aanpassing van de wetgeving hier echter noodzakelijk.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Lennert Vermaat

Contactpersoon
Lennert Vermaat

Lennert Vermaat op LinkedIn