Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 31 juli 2019

Nog geen werkbare oplossing voor PFAS-houdende grond en bagger

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 8 juli 2019 het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Sinds die datum worden partijen geacht volgens dit tijdelijk handelingskader te handelen. Voor de Vereniging Afvalbedrijven is dit geen werkbare oplossing.

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6000 stoffen die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële en andere processen en in vele producten, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn.

Aanwezigheid PFAS inzichtelijk maken

Het tijdelijk handelingskader brengt met onmiddellijke ingang de verplichting om grond te analyseren op PFAS, zodat de concentratie hiervan inzichtelijk is. Indien een concentratie PFAS wordt gemeten van groter dan 0,1 µg/kg droge stof zijn de mogelijkheden voor verwerking of toepassing beperkt. Er is nog geen oplossing voor grond met parameters boven de genoemde normen. Partijen grond en bagger waarvan de monsterneming en het veldwerk is uitgevoerd vóór 8 juli 2019 én die worden toegepast vóór 1 oktober 2019 hoeven niet op PFAS te worden geanalyseerd.

Consequenties voor inname grond en baggerspecie

Het tijdelijk handelingskader PFAS heeft onmiddellijk consequenties voor bedrijven die grond, fundatiemateriaal en baggerspecie accepteren. De analyses kosten tijd en geld en de verwerkings- of toepassingsmogelijkheden zijn beperkt. Het tijdelijk handelingskader kan daarom reden zijn voor bedrijven om te besluiten om bij de inname van grond, fundatiemateriaal of baggerspecie een analyserapport erbij te willen hebben. Ook kunnen aanvullende kosten in rekening gebracht worden bij de inname van grond, fundatiemateriaal of baggerspecie. Sommige bedrijven zullen zelfs stoppen met de inname van grond, fundatiemateriaal of baggerspecie of hieraan een andere (acceptatie)procedure koppelen.

Voor de sector is het van groot belang de inname van grond, fundatiemateriaal en baggerspecie te kunnen continueren. De Vereniging Afvalbedrijven is daarom, samen met andere brancheorganisaties, in overleg met de overheid om tot een werkbare oplossing te komen.

Lennert Vermaat

Contactpersoon
Lennert Vermaat

Lennert Vermaat op LinkedIn