Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 16 maart 2020

Inzamelen, vervoeren en verwerken van afval horen bij de vitale beroepen

De overheid heeft een aantal sectoren als ‘vitaal’ gekenmerkt. Het gaat om beroepen die vragen om continue bezetting, zodat we de samenleving draaiend kunnen houden tijdens de coronacrisis. Ouders of verzorgenden die werkzaam zijn in die sectoren, kunnen in de periode dat de scholen zijn gesloten, een beroep doen op kinderopvang. Dit kan op de eigen school of bij de opvang.

Op de website van de rijksoverheid is een overzicht te vinden van de beroepen die het betreft. Hierbij is ‘vervoer van afval’ te vinden. De overheid heeft de Vereniging Afvalbedrijven vandaag laten weten dat dit in ruime zin mag worden opgevat en het inzamelen, vervoeren en verwerken van afval hieronder valt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), opsteller van de lijst, zal deze de komende tijd verder aanvullen.