Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 13 maart 2020

Afvalsector treft maatregelen om continuïteit te garanderen

De afvalsector treft maatregelen om medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus en de continuïteit van inzameling en verwerking van afval te garanderen. Leden van de Vereniging Afvalbedrijven volgen de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de overheid, en nemen aanvullende maatregelen.

De bedrijven hebben zich voorbereid op de uitbraak en verdere verspreiding van het coronavirus met het opstellen van mogelijke scenario’s, gericht op het kunnen continueren van de activiteiten. Ze treffen maatregelen die aansluiten bij de bedrijfsvoering. Voorrang wordt gegeven aan het inzamelen en verwerken van ziekenhuisafval en aan het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Elkaar helpen en informeren

De leden van de Vereniging Afvalbedrijven staan in nauw overleg met elkaar. De bedrijven willen elkaar snel kunnen informeren en helpen daar waar dat nodig en mogelijk is.

De Vereniging Afvalbedrijven blijft de ontwikkelingen volgen en de situatie bij haar leden monitoren. Ze staat in direct overleg met de overheid, zodat tijdig kan worden gereageerd op nieuwe ontwikkelingen en knelpunten worden gesignaleerd.

Maatregelen

De bedrijven treffen vele verschillende soorten maatregelen, het betreft veelal maatwerk.

Voor bescherming van het personeel tegen besmetting en om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben de bedrijven intern onder andere de volgende afspraken gemaakt:

  • Er worden geen rondleidingen gegeven;
  • Interne overleggen worden zoveel als mogelijk beperkt;
  • Grote bijeenkomsten en niet-noodzakelijke ontmoetingen worden vermeden, anders ingericht (op afstand vergaderen) of geannuleerd;
  • De kantines worden zodanig ingericht dat alleen kleine groepen bij elkaar zitten, de lunchpauzes vinden verspreid plaats (in meerdere shiften);
  • Er worden aanvullende beschermingsmaatregelen aangeboden, zoals extra persoonlijke beschermingsmiddelen (brillen en handschoenen).

Bij uitval van medewerkers door ziekte worden bijvoorbeeld maatregelen getroffen als:

  • Aanpassing van de inzamelfrequentie;
  • Inzet van meer uitzendkrachten en werken in vaste teams bij het inzamelen van afval;
  • In afvalenergiecentrales is alleen personeel aanwezig dat met de productie/verwerking van doen heeft.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn