Standpunten

Duurzaam inkopen

De Vereniging Afvalbedrijven waardeert het voornemen van het kabinet voor circulair inkopen, maar vindt de ambitie van 10 procent circulair inkopen in 2023, zoals vermeld in het Landelijk Afvalbeheerplan, te mager. De gezamenlijke overheden hebben met hun forse inkoopkracht bij uitstek de mogelijkheid om de transitie naar de circulaire economie een flinke impuls te geven. Dit past binnen onze visie waarin het stimuleren van de vraag naar secundaire grondstoffen van essentieel belang is voor het tot stand brengen van de circulaire economie. Wij vragen de overheden hierin een voorbeeldfunctie te vervullen. We denken dat het ambitieniveau hoger kan.

Duurzaam inkopen komt in onze visie nog onvoldoende op gang. Overheden moeten hier meer werk van gaan maken. Of het nu gaat om secundaire bouwmaterialen, om warmte uit afval of om producten van gerecyclede kunststoffen: in aanbestedingen moeten overheden een voorkeur uitspreken voor gerecyclede producten en materialen. Nu is de aandacht bij duurzaam inkopen vooral gericht op de recyclebaarheid van ingekochte producten. Dit helpt de toepassing van recyclaat in nieuwe producten de komende jaren niet op gang. Juist dat heeft de recyclingsector nu hard nodig. Verdere investeringen in innovaties, om de kwaliteit van recyclaat te verbeteren, worden daarmee rendabel en te rechtvaardigen.

Robbert Loos

Contactpersoon
Robbert Loos

Robbert Loos op LinkedIn

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn

Wieger Droogh (SUEZ Nederland) – vicevoorzitter Vereniging Afvalbedrijven:

'Bij overheden ontstaat interesse om op een andere manier aan te besteden. Koplopers in de afvalbranche kunnen daarbij helpen.'

Nieuwsbericht

4 februari 2020 Andere circulariteitsstrategieën nodig voor circulaire economie
Om de transitie naar de circulaire economie te kunnen volgen, is monitoring van de resultaten belangrijk. Een kennisconsortium onder...

Nieuwsbericht

5 november 2019 Vraag en aanbod kunststofrecyclaat beter op elkaar aansluiten
Het programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’ (KVG) heeft tot doel vraag en aanbod van kunststofrecyclaat beter op elkaar aan...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde