Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 29 juli 2020

VA positief over uitbreidingsplannen voor meer afvang CO₂

De Vereniging Afvalbedrijven verwacht veel van een nieuwe innovatiepilot voor de afvang van meer CO₂ die als grondstof geleverd kan worden aan de glastuinbouw. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) willen een substantiële uitbreiding van de levering van CO₂ aan kassen. De afval- en recyclingsector zou een aanzienlijk deel van de benodigde CO₂ kunnen leveren door afvang bij afvalenergiecentrales. Hierdoor kunnen beide sectoren verder verduurzamen.

Zonder CO2 groeit er niets in een kas. CO2 is voor de glastuinbouw een broodnodige grondstof. Voor de groei van planten is altijd CO2 nodig. Afvalenergiecentrales stoten bij de verbranding van restafval CO2 als restproduct uit, maar die kan afgevangen worden. De glastuinbouw neemt de CO2 graag af en hoeft vervolgens voor de productie van CO2 de gasketel of WKK niet meer aan te zetten. De afvalsector en de glastuinbouw kunnen elkaar dus perfect aanvullen, waarmee zij beide een volgende stap kunnen maken naar een meer circulaire economie.

Afvalsector levert al CO2

Hoewel subsidiering via de SDE++ nog niet beschikbaar is voor CO2-afvang, hebben verschillende afvalenergiecentrales daar al fors in geïnvesteerd. Een installatie bij AVR is Duiven is al een jaar in bedrijf. Daar kwam vorige week Twence in Hengelo bij. De glastuinbouw gebruikt nu ook al CO2 uit de afvalbranche en uit de industrie. In totaal gaat er 0,7 megaton CO2 naar kassen. Dat moet de komende jaren fors omhoog. In 2018 bedroeg de CO2-uitstoot in de glastuinbouw 5,8 megaton. Volgens de klimaatdoelen mogen de kassen in 2030 nog maar 2,2 megaton uitstoten.

Gebruik CO2 afvalsector verlaagt uitstoot

Het merendeel van de kassen haalt de CO2 nog uit eigen installaties. Deze draaien op aardgas die ook warmte en elektriciteit opwekken. Met de levering van CO2 hoeven die minder te draaien, wat fossiele brandstoffen bespaart. Ook voor warmte zal de glastuinbouw in de toekomst steeds meer overstappen naar duurzame warmte, uit geothermische bronnen of via een warmtenet. Dan zou er alleen voor de CO2 aardgas verstookt moeten worden. Het kabinet ziet dat dit systeem niet optimaal is en wil daarom meer CO2-levering aan de glastuinbouw.

De Vereniging Afvalbedrijven gaat graag met het ministerie van EZK en LNV aan tafel om alle belemmeringen daartoe weg te nemen. Ook Glastuinbouw Nederland is tevreden met de pilot, maar geeft eveneens aan dat er nog verdere stappen genomen moeten worden om CO2-levering uit te breiden.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus