Header energie-licht

Nieuws

Nieuwsbericht - 25 juli 2019

Sector neemt regie in handen om nationale afvalcrisis te voorkomen

Als er niet snel maatregelen genomen worden, kan er over enkele dagen op veel plaatsen geen afval meer worden opgehaald. Het wegvallen van de verwerkingscapaciteit van AEB Amsterdam leidt in het hele land tot problemen: alle afvalbuffers en opslagplaatsen liggen vol.

De afval- en recyclingsector heeft haar verantwoordelijkheid genomen en herhaaldelijk aangeboden het Amsterdamse probleem mee op te lossen, maar sluitende garanties daarvoor zijn vooralsnog uitgebleven. De Vereniging Afvalbedrijven vindt het onverantwoord om daar nog langer op te wachten.

De Vereniging Afvalbedrijven roept staatssecretaris Van Veldhoven op om op korte termijn in overleg met de sector maatregelen te nemen. De VA denkt aan het instellen van een importplafond van buitenlands afval van enkele maanden.

Fons Potters

Contactpersoon
Fons Potters

Fons Potters op LinkedIn