Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 11 februari 2020

Reactie Vereniging Afvalbedrijven op signaalrapportage van de ILT over bodemas

De Inspectie Leegomgeving en Transport (ILT) publiceerde afgelopen najaar een rapport over de risico's in de keten van bodemas. De ILT schetst daarin een beeld dat de Vereniging Afvalbedrijven (VA) niet herkent. De VA vindt het jammer dat de ILT de sector niet heeft gehoord bij het opstellen van het rapport.

In een brief aan de inspecteur-generaal van de ILT heeft de VA haar reactie gegeven op de zogeheten signaalrapportage: Analyse risico’s in de keten van bodemas. Naar aanleiding daarvan hebben de VA en de ILT elkaar in december gesproken. Tijdens dit gesprek zijn op constructieve en open wijze zienswijzen uitgewisseld. Hierbij is meer wederzijds begrip ontstaan en is afgesproken elkaar in de toekomst eerder en beter te informeren.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn