Voorzitter: 'Rioolinspectie nieuwe stijl 2020 is nodig'

Nieuwsbericht - 14 februari 2019

Tijdens de RIONED-dag op 7 februari maakte Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, duidelijk waarom het nodig is om riolen volgens de Europese norm te inspecteren. De Europese norm wordt op 1 januari 2020 in Nederland ingevoerd. De RIONED-dag vindt elk jaar plaats in Utrecht en brengt gemeenten, waterschappen, adviesbureaus en bedrijven actief in de rioolinspectie- en reiniging bijeen.

De Europese inspectienorm richt zich op het waarnemen en registreren van de toestand van het riool en gebruikt hiervoor codes en kwantificeringen. “In Nederland werken we nu met een sterk vereenvoudigde classificatiemethodiek (NEN 3399:2015, red.). Van een aantal toestandsaspecten van het riool wordt niet de omvang genoteerd, maar alleen óf dit aspect is geconstateerd. We dachten enkele jaren geleden dat dit gemakkelijker zou zijn voor inspecteurs, dat het minder kans op foute waarnemingen zou opleveren en dat het goedkoper zou zijn. Helaas pakte dit in de praktijk anders uit”, aldus Van der Ham.

Meer details

De huidige methode levert gemeentelijke beheerders onvoldoende informatie om hun stelsel goed te kunnen beheren. Vanaf 2020 gaan inspecteurs in detail vastleggen wat ze waarnemen. Beheerders ontvangen die gedetailleerde informatie. De beheersoftware zal de detailgegevens eenvoudig kunnen filteren, classificeren en analyseren. Beheerders krijgen op die manier veel beter zicht op de conditie van hun objecten en kunnen eenvoudiger een analyse van de achteruitgang van het stelsel maken. Hierdoor kunnen ze knelpunten opsporen en betere beheerbeslissingen nemen (selectiever inspecteren en afwegen tussen niets doen, reinigen, monitoren, repareren, renoveren of vervangen).

Kostenverschuiving

Van der Ham gaf aan dat de herziene wijze van rioolinspectie naar verwachting een kostenverschuiving gaat geven. “De kosten voor inspectie nemen toe door de extra werkzaamheden, want inspecteren wordt veel intensiever. Daar staat tegenover dat de extra beheerinformatie zal leiden tot een daling van de kosten voor beheer en investeringen. Op langere termijn is sprake van een forse netto-kostendaling. Ook op de middellange termijn dalen de beheerkosten, omdat minder gebruik hoeft te worden gemaakt van externe adviseurs en medewerkers van de beheerders meer kant-en-klare informatie aangereikt krijgen. Daardoor houden ze meer tijd over voor andere activiteiten bij hun werkgever.”

Voorlichtingsbijeenkomsten

Om gemeenten zo goed mogelijk te helpen voorbereiden op de rioolinspectie nieuwe stijl per 2020 organiseren de Vereniging Afvalbedrijven en haar leden dit jaar verspreid over het land regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met stichting RIONED.

Meer informatie over rioolinspectie nieuwe stijl en de voorbereiding daarop is te vinden in een factsheet van RIONED en Vereniging Afvalbedrijven.

Lees meer »