Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 24 september 2019

Nieuwe Eural-handreiking

De regelgeving voor het beoordelen van de gevaareigenschappen van afvalstoffen is gewijzigd. Daarom is de Handreiking Eural ook aangepast. De nieuwe handreiking is volledig in lijn met de huidige regelgeving.

Beoordelen

De Handreiking Eural helpt ontdoeners, verwerkers, provincies, gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en toezichthoudende instanties bij het beoordelen of er sprake is van een gevaarlijke of niet-gevaarlijke afvalstof. Hiermee kunnen de organisaties de afvalstof indelen bij de juiste Euralcode. De nieuwe versie biedt inzicht in de laatste ontwikkelingen en geeft meer voorbeelden van hoe afvalstoffen op de juiste manier geclassificeerd moeten worden. Een verwerker van een afvalstof ziet aan de hand van de toegekende Euralcode in één oogopslag om welke afvalstof het gaat.

Proces

De handreiking is in opdracht van Rijkswaterstaat geactualiseerd door adviesbureau Tauw. Het proces is begeleid door een werkgroep, waarin zowel overheid als afvalbedrijven en -branches, waaronder de Vereniging Afvalbedrijven, vertegenwoordigd waren.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Unico van Kooten op LinkedIn