Nieuws

Nieuwsbericht - 20 februari 2024

Jaarcongres Arbocatalogus Afvalbranche over blootstelling aan gevaarlijke stoffen

4 april in Zaltbommel

Op donderdag 4 april organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche haar jaarcongres in Zaltbommel. Het thema is dit jaar blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de gevolgen daarvan voor veiligheid en gezondheid. Het congres is primair bedoeld voor KAM-specialisten. De stichting wil hen helpen binnen de eigen organisatie met dit vraagstuk aan de slag te gaan en op die manier te werken aan de veiligheid en gezondheid van collega’s.

Werken met gevaarlijke stoffen brengt de nodige risico’s voor de gezondheid en veiligheid met zich mee. Binnen de afvalbranche hebben we hiermee te maken bij de inkoop van stoffen en bij het inzamelen en verwerken van stoffen. Ook bij onze handelingen komen gevaarlijke stoffen vrij. Stoffen die een gevaar kunnen opleveren zijn bijvoorbeeld biologische agentia, fijn stof, asbestvezels, dieselmotoremissies, vliegas, kwartsstof, vrijkomende gassen en organische oplosmiddelen.

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) wil de medewerkers in de branche bewust maken van de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Tijdens het jaarcongres schetsen deskundigen een duidelijk beeld van dit gevaar binnen onze branche en wat nodig is om de risico’s te beperken. De Nederlandse Arbeidsinspectie geeft inzicht op hun handhaving in de afvalbranche op het thema. De deelnemers gaan ook zelf aan de slag. Ze gaan naar huis met een eerste aanzet van een stappenplan om binnen het eigen bedrijf aan de slag te gaan.

Het congres richt zich op KAM-deskundigen en gaat in op de rol van de KAM’ers bij het voorkomen van de gevaren bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het congres is ook relevant voor leidinggevenden, leden van de ondernemingsraad en personeelsmedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers binnen hun organisatie.

Meer informatie over programma en aanmelden op arbocatalogus-afvalbranche.nl/jaarcongres.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?