Nieuws

Nieuwsbericht - 2 juli 2024

Directeur Robbert Loos verlaat Vereniging Afvalbedrijven

Robbert Loos verlaat per 1 november 2024 de Vereniging Afvalbedrijven. Hij was sinds 2018 directeur van de branchevereniging en vanuit die functie secretaris van het bestuur. De zoektocht naar een opvolger is inmiddels gestart.

"Ik wil Robbert bedanken voor de fijne samenwerking en zijn inzet voor onze leden en voor de afval- en recyclingsector. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de positionering van de branche als duurzaam en circulair", zegt Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven (VA), "Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn waardevolle bijdrage en zijn politiek-bestuurlijke antenne."

Samen met de leden en het verenigingsbureau heeft Robbert de VA sterker neergezet als partner in de circulaire economie. In de aflopen jaren rolde hij een strategie uit gebaseerd op drie pijlers. Twee pijlers gaan over de belangrijke bijdrage van de afvalbedrijven aan hervorming van de economie: Circulariteit en Klimaat. De derde pijler vormt de basis hiervoor. Een Vitale Sector is de randvoorwaarde voor het veilig en schoon houden van Nederland, en voor het omzetten van afval in grondstoffen en energie.

Na zes jaar is het tijd voor iets nieuws. Robbert kijkt terug op een mooie tijd:
"Ik ben de leden van de VA dankbaar voor ruim zes boeiende jaren bij de Vereniging Afvalbedrijven. Ik heb met veel plezier gewerkt voor de prachtige bedrijven en hun AfvalHelden die dagelijks zorgen voor een schoon, steeds meer circulair Nederland", vertelt hij, "De thema’s circulariteit en verduurzaming hebben mij meer dan gegrepen. Vanuit een ander perspectief wil ik mij hiermee bezig blijven houden."

Jeroen Stein

Contactpersoon
Jeroen Stein

Jeroen Stein op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?