Header energie-licht

Nieuws

Nieuwsbericht - 2 april 2020

Afvalsector is transparant over uitstoot

De totale uitstoot van broeikasgassen in de afvalsector is al jarenlang transparant. Alle uitstoot wordt al meer dan twintig jaar geregistreerd en jaarlijks geactualiseerd op de overheidswebsite www.emissieregistratie.nl

Dagblad Trouw schreef vandaag dat afvalenergiecentrales een deel van de CO2-uitstoot verzwijgen en een incomplete boekhouding bijhouden. Dit is onjuist. Er is weliswaar een verschil tussen CO2-uitstoot van biogene en fossiele oorsprong, maar dat verschil wordt gemaakt omdat het klimaatbeleid op dit moment uitsluitend gericht is op het beperken van de uitstoot van fossiel CO2.

Dit onderscheid tussen fossiele en biogene CO2 wordt internationaal gemaakt sinds het verdrag van Kyoto in 1997. Het deel van biogene verbranding is gewoon openbare informatie. Van een extra tegenslag voor het klimaat kan dan ook geen sprake zijn.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Fons Potters

Contactpersoon
Fons Potters

Fons Potters op LinkedIn