Header fietser

Duurzame energie

Afval benutten als duurzame energiebron.

Afval benutten als duurzame energiebron.

Circulair = duurzame energie

Als afvalsector helpen we volop mee in de omslag naar duurzame energie. Vergistingsinstallaties, stortgasinstallaties, biomassa-energiecentrales, afvalenergiecentrales en slibverbrandingsinstallaties leveren met elkaar maar liefst 20 procent van de Nederlandse duurzame energieproductie. Met afvalwarmte is nog een wereld te winnen.

Energieproducenten

Veel afvalbedrijven zijn ook energieproducenten. Ze weten de energiewaarde in afval met een hoog rendement te benutten.

 

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Facts & figures:

De afvalbranche levert 20% van de duurzame energieproductie.

stroom GROEn gas en warmte uit afval ...

… bespaart de inzet van fossiele brandstoffen.
… draagt bij aan het beperken van de opwarming van de aarde.
… is schoner dan de winning van fossiele brandstoffen.
… levert een toegevoegde waarde aan de afvalverwerking.
… draagt bij aan de realisatie van klimaat- en energiedoelen.

Greep uit energie-initiatieven

 • Duurzame brandstoffen
  Afvalbedrijven produceren steeds meer biobrandstoffen, zoals groen gas uit organisch afval. Het wagenpark – auto’s, afvalwagens en veegwagens – dat rijdt op duurzame brandstoffen neemt toe.
 • Groen gas in de lift
  Bij het vergisten van organisch materiaal ontstaat biogas. Nagenoeg alle composteerders in Nederland produceren naast compost groene stroom, warmte, groen gas en/of vloeibare CO₂. Vooral groen gas zit in de lift. Groen gas wordt onder meer direct in het aardgasnetwerk geïnjecteerd.
 • Verbranden met energieopwekking
  Afvalenergiecentrales zijn met afstand de grootste energie- en warmteleveranciers binnen onze sector. Ook biomassacentrales en slibverbrandingsinstallaties leveren duurzame energie door stromen te verbranden met energieopwekking. Nederlandse centrales weten de energie die vrijkomt met een hoog rendement te benutten.  
 • Stortplaatsen als energieparken
  Stortplaatsen ontwikkelen zich tot energieparken, door het benutten van stortgas en het plaatsen van zonnecellen en windmolens.

Afvalwarmte = kolossaal potentieel

Duurzame energie-kansen in overvloed. Eén springt er uit: afvalwarmte. Binnen onze sector komt veel restwarmte vrij, met name bij onze afvalenergiecentrales. De bedrijven weten die warmte al goed te benutten. Kantoren, woonwijken en bedrijven zetten de duurzame restwarmte maar al te graag in. Ondanks de inspanningen houden we duurzame warmte over, maar liefst 32 petajoule, wat overeenkomt met het gemiddelde gasverbruik van bijna 700.000 huishoudens. Die moeten we gebruiken, zeker nu Nederland het gasverbruik fors moet gaan terugdringen.

Glastuinbouw kassen

Artikel

29 juni 2018 CO₂-reductie buiten het hek
Binnenkort verschijnt het Klimaatakkoord. De Vereniging Afvalbedrijven praat mee over maatregelen om de Nederlandse uitstoot van...

compost

Artikel

25 mei 2018 North Sea Resources Roundabout werpt vruchten af
De North Sea Resources Roundabout (NSRR) is nu ruim twee jaar onderweg. Uitdaging voor de vier deelnemende landen rond de Noordzee:...

Plasticrecycling

Artikel

7 februari 2018 Eerste handvatten voor circulair
Begin dit jaar verschenen de vijf transitieagenda’s naar een circulaire economie in 2050. De afvalsector was nauw bij de komst betrokken....

Afvalbranche strijdt volop mee tegen klimaatverandering

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid