Visie op beleid

Van afval naar grondstof en energie

Nederland kent een hoogwaardig afvalbeheer. Een innovatieve sector en een stabiel beleidskader hebben dit mogelijk gemaakt. Samen met de overheid maakt de sector de overgang van afval naar grondstof. Afval is een waardevolle drager van grondstoffen en energie. Afgedankte materialen worden gebruikt om nieuwe producten te maken. De sector is niet meer alleen bezig met het opruimen van de overblijfselen van onze samenleving, maar levert vooral een bijdrage aan het terugdringen van de grondstoffenschaarste en het beperken van de klimaatverandering. Gebruik van primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen wordt bespaard dankzij de activiteiten van de leden van de Vereniging Afvalbedrijven. De sector levert niet alleen een bijdrage aan de bescherming van het milieu, maar ook aan de werkgelegenheid en economie.

Samenspel van activiteiten

Leden van de Vereniging Afvalbedrijven werken aan het tot stand brengen van een circulaire economie waarin materialen zo lang mogelijk in de kringloop blijven. Een verdere ketenaanpak in het afval- en grondstoffenbeleid is hierbij noodzakelijk. In de visie van de Vereniging Afvalbedrijven zal echter nooit een situatie ontstaan waarbij de product- en materiaalkringlopen volledig gesloten kunnen worden. Al wordt de hoeveelheid reststromen die niet gerecycled kunnen worden steeds kleiner, afvalverbranding met energieterugwinning en (duurzaam) storten blijven onmisbare schakels in de keten.