Commissie Milieu

De Commissie Milieu richt zich op alle voor de gehele afvalbranche van belang zijnde milieukwesties. Hierbij kan worden gedacht aan algemeen milieubeleid, relevante wet- en regelgeving, vergunningverlening en -voorschriften, toezicht en handhaving, administratieve verplichtingen en melden van afvalstoffen, normen en richtlijnen, en bodembeleid.

Contactpersoon

Lennert Vermaat

e-mail

073-627 94 44

Voorzitter

Jan van Zon

SUEZ